Με μισθούς «Φιλιππινέζων» θέλουν τους ναυτικούς!!!

poseidonia_2014_

Μειώσεις μισθών στους Έλληνες ναυτεργάτες έθεσε ως όρο ο πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), κ. Θεόδωρος Βενιάμης για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στα ποντοπόρα πλοία.

«Η εν λόγω μελέτη (σ.σ. του ΙΟΒΕ) εκτιμά τα αναμενόμενα οφέλη για την δημιουργία θέσεων εργασίας Ελλήνων ναυτικών, στην περίπτωση που Έλληνες ναυτικοί, τόσο αξιωματικοί όσο και κατώτερα πληρώματα απασχοληθούν στην επάνδρωση του ελληνόκτητου στόλου, σε αντικατάσταση των αλλοδαπών (…)Τα ανωτέρω είναι εφικτά εφόσον επικρατήσουν στην ελληνική αγορά εργασίας οικονομικοί όροι σύμφωνοι με τα νομίμως ισχύοντα στην διεθνή ναυτιλιακή αγορά εργασίας και τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις», ανέφερε, χαρακτηριστικά, ο κ. Βενιάμης στη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου προς τους Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους στα πλαίσια της διεθνούς έκθεσης των Ποσειδωνίων 2014.

Αναλυτικά ο κ. Βενιάμης τόνισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

• Για άλλη μια φορά τα Ποσειδώνια 2014 έφεραν στο προσκήνιο τις επιδόσεις της διεθνούς ναυτιλίας, της επιχειρηματικής αυτής δραστηριότητας που προσφέρει αναντικατάστατες και υψηλού επιπέδου θαλάσσιες μεταφορικές υπηρεσίες στο διεθνές εμπόριο.

• Τα Ποσειδώνια 2014 βρήκαν τη ναυτιλία των Ελλήνων να διατηρεί την ηγετική της θέση στη διεθνή κατάταξη των ναυτιλιακών δυνάμεων παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.
Ειδικότερα, οι εντυπωσιακοί αριθμοί που αντιπροσωπεύει η ναυτιλία που ελέγχεται από Έλληνες Εφοπλιστές είναι:
3.669 πλοία με μέσο όρο ηλικίας 9,9 έτη
16,16% του παγκόσμιου στόλου σε dwt
46,72% του ευρωπαϊκού στόλου σε gt
18,51% του παγκόσμιου στόλου πλοίων μεταφοράς φορτίων χύδην σε dwt
23,32% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου σε dwt
13,81% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς χημικών/παραγώγων πετρελαίου

Οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν τον ρόλο του ελληνόκτητου στόλου στα ναυτιλιακά δρώμενα και τη στρατηγική σημασία που κατέχει τόσο για τη χώρα μας όσο και για τους εμπορικούς μας εταίρους.

• Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της ελληνόκτητης ναυτιλίας για την Ελλάδα.

Εντός του 2013, δημοσιεύθηκαν δύο μελέτες με αντικείμενο τη σημασία της ναυτιλίας για την ελληνική οικονομία: η μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με τίτλο «Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Ελληνική Οικονομία» και η μελέτη του Διεθνούς Οίκου Μελετών “The Boston Consulting Group” με θέμα «Εκτίμηση του αντίκτυπου της Ελληνικής ναυτιλίας στην οικονομία και την κοινωνία».

Και οι δύο μελέτες, ακολουθώντας η κάθε μία τη δική της μεθοδολογία, καταλήγουν σε γενικές γραμμές στις ίδιες εκτιμήσεις και συμπεράσματα, χαρακτηρίζοντας την ελληνική ναυτιλία ως έναν από τους βασικούς πυλώνες της εθνικής οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στο σημαντικό ποσοστό συμμετοχής του ναυτιλιακού κλάδου στο ΑΕΠ, ποσοστό που τα τελευταία δύο χρόνια αντιστοιχεί σε περισσότερο από 7% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας, καθώς και στην προσφορά μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας, άνω των 192.000. Επιπροσθέτως, οι δύο μελέτες τονίζουν την περαιτέρω δυναμική που έχει ο τομέας και τη δυνητική προσφορά του στην ελληνική οικονομία, μέσω της περαιτέρω προσέλκυσης εγκατάστασης ναυτιλιακών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και της αύξησης των θέσεων εργασίας των απασχολούμενων στους διάφορους τομείς της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Βασική προϋπόθεση που θέτουν, είναι η ύπαρξη σταθερού και ανταγωνιστικού θεσμικού πλαισίου.

• Προς επίρρωση των ανωτέρω, προσφάτως το ΙΟΒΕ εκπόνησε νεότερη μελέτη, η οποία δεν έχει ακόμη λάβει δημοσιότητα, με θέμα την ενίσχυση των απασχολούμενων Ελλήνων στην ποντοπόρο ναυτιλία. Η εν λόγω μελέτη εκτιμά τα αναμενόμενα οφέλη για την δημιουργία θέσεων εργασίας Ελλήνων ναυτικών, στην περίπτωση που Έλληνες ναυτικοί, τόσο αξιωματικοί όσο και κατώτερα πληρώματα απασχοληθούν στην επάνδρωση του ελληνόκτητου στόλου, σε αντικατάσταση των αλλοδαπών. Στην περίπτωση αυτή θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας άμεσα επί των πλοίων αλλά και έμμεσα λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στην οικονομία, και θα υπάρξει παράλληλα ενίσχυση του ετήσιου εθνικού εισοδήματος της τάξης των €2,8 δις, έως, υπό το βέλτιστο θεωρητικό σενάριο, των €5 δις.

Τα ανωτέρω είναι εφικτά εφόσον επικρατήσουν στην ελληνική αγορά εργασίας οικονομικοί όροι σύμφωνοι με τα νομίμως ισχύοντα στην διεθνή ναυτιλιακή αγορά εργασίας και τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το ελληνόκτητο πλοίο πρέπει να είναι ανταγωνιστικό προκειμένου να επιβιώσει στο διεθνή ναυτιλιακό στίβο. Επιπροσθέτως, η περιορισμένη αριθμητική δυνατότητα εισακτέων σπουδαστών στις υπάρχουσες ναυτικές ακαδημίες, καθιστά αναγκαία την άμεση λειτουργία συστήματος ιδιωτικής ναυτικής εκπαίδευσης.

Η ανεργία αποτελεί το ουσιαστικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και η αντιμετώπισή του είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, μετά από τα τελευταία έξι χρόνια συνεχούς οικονομικής ύφεσης. Η μελέτη αυτή επιβεβαιώνει ότι η ναυτιλία μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας, δίνοντας επαγγελματικό διέξοδο και ελπίδα στους άνεργους νέους μας να εργασθούν για το δυναμικό αυτό κλάδο.

• Τα Ποσειδώνια 2014 συνέπεσαν με την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διανύει μια εποχή σημαντικών αλλαγών στην διακυβέρνηση των νομοθετικών οργάνων της. Πριν λίγες μέρες έλαβε χώρα η εκλογή των μελών του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σύντομα θα ορισθούν οι νέοι Επίτροποι.

Η ευρωπαϊκή ναυτιλία πρέπει να αποτελεί κεντρικό πυρήνα των οραμάτων της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η διατήρηση ενός ανταγωνιστικού στόλου υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υψίστης σημασίας για την εξυπηρέτηση των οικονομικών, εμπορικών, ενεργειακών και στρατηγικών συμφερόντων της. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα του κοινοτικού στόλου είναι η διατήρηση των υφιστάμενων Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στις θαλάσσιες μεταφορές, που αποτελούν επί πολλά χρόνια το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της κοινοτικής ναυτιλίας, έχοντας διαμορφώσει το αναγκαίο θεμιτό ανταγωνιστικό περιβάλλον για τις εθνικές ναυτιλίες των Κρατών Μελών της ΕΕ.

• Τέλος, αναφέρθηκε με συντομία στο Πρόγραμμα Κοινωνικής Προσφοράς και Αλληλεγγύης που υλοποιεί η ΕΕΕ από το 2012 με διακριτικό τρόπο προκειμένου να σταθεί αρωγός στις κοινωνικές ομάδες πολιτών που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες. Οι πρωτοβουλίες της ΕΕΕ έχουν πανελλήνιο χαρακτήρα και μέσα από ένα συστηματικά οργανωμένο μηχανισμό προσφέρουν απευθείας στήριξη σε περισσότερα από 50.000 άτομα σε 110 περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα σίτισης με μηνιαία πακέτα βοήθειας στηρίζει 11.000 οικογένειες και υλοποιείται σε συνεργασία με 30 Μητροπόλεις, 25 Δήμους και περισσότερες από 60 οργανώσεις φορέων εντός και εκτός Αττικής.

Στον τομέα της υγείας, το πρόγραμμα «Υγεία για όλους» που χρηματοδοτεί εξολοκλήρου η ΕΕΕ και υλοποιεί η οργάνωση Γιατροί του Κόσμου έχει ήδη πραγματοποιήσει επισκέψεις σε 30 περιοχές και έχει ωφελήσει πάνω από 9.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα και συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς. Η ΕΕΕ στηρίζει επιπλέον με στοχευμένες ενέργειες 40 κοινωνικούς φορείς και δομές πρόνοιας με έμφαση σε κέντρα προστασίας βρεφών, νηπίων, ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων.

Προωθούνται επίσης ενέργειες επισκευής και αναβάθμισης κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού που φιλοξενούν τις επερχόμενες γενιές της ναυτοσύνης της χώρας.

pireas2day.gr

Διαβάστε ακόμα