Μείωση κατά 0,4% στη ∆ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου

tanker_nautilia_Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η ∆ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, το µήνα Φεβρουάριο 2016 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη ∆ύναµη του Φεβρουαρίου 2015, παρουσίασε µείωση κατά 0,4% έναντι µείωσης 2,4% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014.

Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, το µήνα Φεβρουάριο 2016 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη χωρητικότητα του Φεβρουαρίου 2015, παρουσίασε µείωση 0,7%, έναντι αύξησης 0,5% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014.

Διαβάστε ακόμα