Ναυτικά ατυχήµατα Ελληνικών Εµπορικών Πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω Έτους 2015

sugkrousi_ploion_Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της έρευνας για τα ναυτικά ατυχήµατα ελληνικών εµπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω του έτους 2015. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, σε συνολικά 17 ελληνικά εµπορικά πλοία, συνολικής χωρητικότητας 58.311 ΚΟΧ (Ολική χωρητικότητα σε κόρους) συνέβη ατύχηµα κατά το έτος 2015. Τα πλοία στα οποία συνέβη ατύχηµα αντιστοιχούν στο 0,93% του συνόλου της δύναµης του ελληνικού εµπορικού στόλου και στο 0,13% της ολικής χωρητικότητας του (Πίνακας 1).

Από τα 17 πλοία στα οποία συνέβη ατύχηµα, τα περισσότερα αφορούσαν επιβατηγά πλοία (Πίνακας 1).

Αναφορικά µε το αποτέλεσµα του ναυτικού ατυχήµατος, τα 14 από τα 17 ατυχήµατα προκάλεσαν βλάβη στο πλοίο, εκ των οποίων τα 5 ατυχήµατα αφορούσαν σε προσάραξη του πλοίου χωρίς σηµαντικές ζηµιές, τα 3 ατυχήµατα προκάλεσαν απώλεια ή βλάβη του µεταφερόµενου φορτίου µεγαλύτερη του ¼, ενώ δεν αναφέρθηκε καµία απώλεια ζωής ή σοβαρός τραυµατισµός από τα εν λόγω ατυχήµατα πλοίων (Πίνακας 3).

Τα περισσότερα πλοία στα οποία συνέβη ατύχηµα ήταν ηλικίας µεγαλύτερης των 30 ετών (8 πλοία) και 4 πλοία ήταν ηλικίας 15-20 ετών (Πίνακας 4).

Η πλειοψηφία των ατυχηµάτων συνέβη σε πλοία µικρής χωρητικότητας, κάτω των 3.000 ΚΟΧ.
Συγκεκριµένα, 5 ατυχήµατα συνέβησαν σε πλοία 100-500 ΚΟΧ, 5 ατυχήµατα σε πλοία 500-1.600 ΚΟΧ και 4 ατυχήµατα σε πλοία 1.600-3.000 ΚΟΧ (Πίνακας 5).

nautika_atuximata_

nautika_atuximata

nautika_atuximata__

nautika__atuximata

Διαβάστε ακόμα