ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Παραδόθηκε το 1ο κινούμενο με LNG πλοίο μεταφοράς τσιμέντου

MV_Greenland_Ferus_Smit
Το διάστημα πριν από τα Χριστούγεννα του 2015, το Ferus Smit παρέδωσε το 423ο πλοίο που κατασκεύασε, το πρώτο κινούμενο με LNG τάνκερ μεταφοράς τσιμέντου στους ιδιοκτήτες της. Της παράδοσης προηγήθηκε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ελέγχων και δοκιμών σε σχέση με τη σωστή και ασφαλή λειτουργία όλων των συστημάτων.

Εντέλει την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου το MV Greenland εγκατέλειψε το λιμάνι του Delfzijl για το πρώτο εμπορικό ταξίδι του προς το Ρόστοκ όπου θα παραλάβει το πρώτο φορτίο τσιμέντου του.

Το MV Greenland είναι ένα ειδικού τύπου πλοίο μεταφοράς τσιμέντου που κατασκευάστηκε για την κοινοπραξία JT cement, στην οποία η Erik Thun AB συνεργάζεται με τη ΝορβηγικήKG Jebsen Cement.

Το πλοίο είναι το πρώτο φορτηγό πλοίο με σύστημα πρόωσης με LNG και δεξαμενές LNG ενσωματωμένες στο εσωτερικό του κύτους. Ο μοναδικός σχεδιασμός ενσωματώνει μία δεξαμενή πεπιεσμένου υγροποιημένου φυσικού αερίου τοποθετημένη στο εμπρόσθιο τμήμα. Πλέοντας με LNG, το πλοίο θα συμμορφώνεται τα πιο απαιτητικά κριτήρια εκπομπών, καθώς νέα πρότυπα είναι πιθανό να τεθούν στο μέλλον σε ισχύ για περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.

Το σύστημα φόρτωσης τσιμέντου αποτελείται από ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα φόρτωσης και εκφόρτωσης τσιμέντου, βασιζόμενο στην ρευστοποίηση του τσιμέντου μέσω πεπιεσμένου αέρα. Το τσιμέντο μπορεί να φορτωθεί και να εκφορτωθεί μέσω περίκλειστων σωλήνων, αποφεύγοντας έτσι την σκόνη.