ΠΕΜΕΝ: Καταγγελία σπουδαστών Μηχανικών της ΑΕΝ Ασπροπύργου

aen_aspropurgou_Από καταγγελίες σπουδαστών Μηχανικών της ΑΕΝ/Ασπροπύργου που είναι στο Β’ Εξάμηνο τους απέκλεισαν από την γραπτή εξέταση στο μάθημα Αντοχή Υλικών.

Συγκεκριμένα ενώ οι σπουδαστές γνώριζαν μέσω της γραμματείας σε ποια αίθουσα θα γινόταν η γραπτή εξέταση, ο καθηγητής του ανωτέρω μαθήματος κ.Πλαϊνάκης 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης άλλαξε την αίθουσα και χωρίς την ενημέρωση της γραμματείας.
Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί σύγχυση μεταξύ των σπουδαστών, να αργοπορήσουν για μερικά λεπτά 9 σπουδαστές και να τους αποκλείσει ο καθηγητής από την συμμετοχή τους στην γραπτή εξέταση.

Απαιτούμε την άμεση επέμβαση των υπηρεσιών του ΥΝΑ για την εξέταση του προβλήματος ώστε να δοθεί το δικαίωμα στους σπουδαστές που αποκλείστηκαν να εξεταστούν γραπτώς στο μάθημα της Αντοχής Υλικών σε αυτή την εξεταστική περίοδο.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΜΕΝ

Διαβάστε ακόμα