Προειδοποίηση για διαρροή πληροφοριών σε πειρατές στη Γουινέα

proeidopoisi_peirates
Μια “παραβίαση ασφάλειας” φέρεται να έχει συμβεί στο Κέντρο Διαμοιρασμού Ναυτικών Πληροφοριών στον Κόλπο της Γουινέας (Maritime Trade Information Sharing Centre, Gulf of Guinea – MTISC-GoG), με αποτέλεσμα τη διαρροή πληροφοριών σε άτομα με την πρόθεση και την ικανότητα να προχωρήσουν σε πειρατικές ενέργειες στην περιοχή, σύμφωνα με μια ενημέρωση της ασφαλιστικής εταιρείας Standard P&I Club.

Το πρακτορείο πρόσθεσε ότι η παράβαση δεν έχει ακόμη επισήμως επιβεβαιωθεί και ότι “τα πλοία θα πρέπει να είναι ιδιαίτερως προσεκτικά κατά την υποβολή εκθέσεων για το MTISC GoG”.

Η διεθνής ναυτιλιακή ένωση BIMCO συμβουλεύει για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων και την καλύτερη οχύρωση των πλοίων να ακολουθούνται οι Κατευθυντήριες Γραμμές προς τους Ιδιοκτήτες, Διαχειριστές και Πλοιάρχους για προστασία από την πειρατεία στην Περιφέρεια του Κόλπου της Γουινέας (Guidelines for Owners, Operators and Masters for Protection against Piracy in the Gulf of Guinea Region).

H Standard P&I Club είπε ότι η BIMCO συνέστησε στα πλοία που εισέρχονται στην επίμαχη ζώνη της Δυτικής Αφρικής να συνεχίσουν να είναι εγγεγραμμένα στο MTISC-GoG, προκειμένου να λαμβάνουν αναφορές συμβάντων, αλλά να περιορίσουν την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας που θα επέτρεπε στα πλοία να εντοπιστούν ή να τεθούν υπό παρακολούθηση.

Από τα μέσα Ιανουαρίου υπήρξε μια αξιοσημείωτη άνοδο στην αναφερθέντα περιστατικά πειρατείας στον Κόλπο της Γουινέας.

Σύμφωνα με τη βρεταννική συμβουλευτική εταιρεία Protection Group International (PGI), οι πειρατές δεν ασχολούνται τόσο με τις κλοπές φορτίου πετρελαίου και έχουν στρέψει την προσοχή τους στις απαγωγές ναυτικών για λύτρα.

Υπήρξαν τέσσερις καταγεγραμμένες επιθέσεις σχετικές με απαγωγή τον Ιανουάριο στην περιοχή, μια σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τη μια ένα μήνα από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκεμβρίο του 2015, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για σημαντικής αξίας κλοπές φορτίων πετρελαίου από τον Οκτώβριο του 2015.

Διαβάστε ακόμα