Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΠΕΝ

pepen

To Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Π.Ε.Ν. κατά τη συνεδρίαση του την 6 Απριλίου 2016 και σύμφωνα με το καταστατικό της, αποφάσισε την σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών της για την 9η Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στα γραφεία της Π.Ε.Π.Ε.Ν. , Κολοκοτρώνη 102 – 104 Πειραιάς και η οποία θα συνεχιστεί την 10η Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη.

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΠΕΝ

Διαβάστε ακόμα