Σε κοινοπραξία Capesize πλοίων εισέρχεται η Star Bulk Carriers

Star_Bulk_Capesize_Star_Borealis
Η ελληνική εταιρεία μεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην Star Bulk Carriers ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει σύμβαση κοινοπραξίας Capesize πλοίων (CCL) με την BOCIMAR International NV, την Golden Ocean Group Ltd και την C Transport Holding Ltd.

Η Star Bulk έχει συμφωνήσει να διαθέσει εννέα Capesize πλοία ξηρού χύδην φορτίου της εταιρείας, τα οποία προηγουμένως δραστηριοποιούνταν στην αγορά spot, ως μέρος του CCL στόλου.

Μαζί με το εννέα πλοία της Star Bulkers, η CCL θα αποτελείται αρχικά από 65 σύγχρονα πλοία Capesize και θα έχει γραφεία στη Σιγκαπούρη και στην Αμβέρσα.

Κάθε ιδιοκτήτρια εταιρεία θα συνεχίσει να είναι υπεύθυνη για την επιχειρησιακή, λογιστική και τεχνική διαχείριση των αντίστοιχων πλοίων της.

Η Star Bulk αναμένει να επιτύχει βελτιωμένη ικανότητα προγραμματισμού μέσω της κοινής επιχειρησιακής δυνατότητας που προφέρει η CCL για τα Capesize πλοία της, με κεντρικό στόχο τη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας.

Διαβάστε ακόμα