Σεμινάρια “Damage Stability for oil tankers LNG & LPG ships”

seminaria-eustatheias_gia_ploiarxous_nautilia_

SHIP’S STABILITY IN DAMAGED CONDITION WATERTIGHT SUBDIVISION REGULATIONS AND DAMAGE STABILITY VERIFICATION FOR OIL TANKERS

Σκοπός
Το σεμινάριο έχει στόχο να βοηθήσει στην κατανόηση και στην εξοικείωση των Πλοιάρχων (πάσης τάξεως) με τους κανονισμούς που αφορούν στη στεγανή υποδιαίρεση και την ευστάθεια μετά από βλάβη.

Από τον Απρίλιο του 2011 το σεμινάριο περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των Αξιωματικών της ARCADIA SHIPMANAGEMENT Co. και της AEGEAN BULK Co. όπου και διδάσκεται ανελλιπώς στο MARITIME TRAINING CENTER των εταιρειών.

Ο βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι να υπενθυμίσει βασικές έννοιες της ευστάθειας και να επεξηγήσει με απλό και κατανοητό τρόπο, τους κανονισμούς, τη διεθνώς χρησιμοποιούμενη συμβολογραφία και το σκεπτικό των κανονισμών που διέπουν το θέμα: subdivision regulations & damage stability.

Τελική επιδίωξη είναι ο Πλοίαρχος και οι υπεύθυνοι Αξιωματικοί των πλοίων να μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις όποιες πληροφορίες τους παρέχονται, από τα damage stability Booklets και damage stability software.

Για την επίτευξη αυτού, το σεμινάριο γίνεται επάνω σε Damage Stability Booklet πραγματικού σύγχρονου Δεξαμενοπλοίου, το οποίο αποτελεί ευγενική χορηγία της ARCADIA SHIPMANAGEMENT Co., καθώς και στο αντίστοιχο Loading – Damage Stability Software όπου αναλύεται η δομή και η συμβολογραφία που χρησιμοποιείται σε αυτά.

Στο πέρας του σεμιναρίου έχουν επεξηγηθεί πλήρως τόσο το DAMAGE STABILITY BOOKLET και η χρήση των STABILITY SOFTWARES έτσι ώστε οι Αξιωματικοί να γνωρίζουν πως γίνεται το DAMAGE STABILITY VERIFICATION.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου, αναλύονται οι βασικές αρχές που διέπουν την μελέτη ευστάθειας των πλοίων, επεξηγούνται ορισμοί και περιορισμοί που υπάρχουν στον υπολογισμό της και επιλύονται τυχόν απορίες που προκύπτουν επί των θεμάτων του σεμιναρίου

Επίσης αναλύεται ο ρόλος και η λειτουργία των E.R.S. (Emergency Response Systems) και γίνεται επεξήγηση καθώς και συγκεκριμένο παράδειγμα συμπλήρωσης των σχετικών αναφορών (REPORTS) που απαιτούνται σε καταστάσεις βλάβης.

Είναι ένα πλήρως εξειδικευμένο σεμινάριο το οποίο έχει στόχο όχι μόνο την επεξήγηση των κανονισμών που διέπουν τη στεγανή υποδιαίρεση και ευστάθεια σε κατάσταση βλάβης. Απώτερος σκοπός είναι η βαθύτερη γνώση των Αξιωματικών στα θέματα αυτά, η απόκτηση τεχνογνωσίας που θα οδηγήσει σε βελτίωση και των αντίστοιχων γυμνασίων που γίνονται στα πλοία.

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Πλοιάρχους όλων των τάξεων και σε τελειόφοιτους σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), οι οποίοι έχουν διδαχθεί το μάθημα της ευστάθειας, το οποίο αποτελεί προαπαιτούμενο ώστε να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν αποδοτικά, καθώς και σε στελέχη γραφείου ναυτιλιακών εταιρειών.

Που & πότε
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Δεκεμβρίου, ώρες 10:00 – 17:00 στο ξενοδοχείο Palace Hotel στη Γλυφάδα. Για πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία πατήστε εδώ.

Κόστος
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 250€ κατ’ άτομο. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σημειώσεις (handouts) του σεμιναρίου, το πιστοποιητικό παρακολούθησης (certificate of attendance) και τα coffee brakes.

Εγγραφές
Για περισσότερες πληροφορίες Email: psavv[email protected] , Mobile: 6972838351. Για εγγραφή πατήστε εδώ.

Εισηγητής
Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο Πλοίαρχος Σαββόπουλος Παύλος Καθηγητής στο ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων, Εκπαιδευτικός Συνεργάτης της ARCADIA SHIPMANAGEMENT Co.

Διαβάστε ακόμα