Στη διαύγεια ο πίνακας των ΙΔΟΧ εκπαιδευτικών ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών

Αναρτήθηκε στη διαύγεια ο αξιολογικός πινάκας των ΙΔΟΧ εκπαιδευτικών των ΚΕΣΕΝ Πλοίαρχων και Μηχανικών, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτη Κουρουμπλή, αφενός να ενισχύσει τη δημόσια ναυτική εκπαίδευση, αφετέρου να προχωρήσει εγκαίρως η δημοσίευση της προκήρυξης και να επισπευσθεί η αξιολόγηση των υποψηφίων.

Απώτερος στόχος του κ. Κουρουμπλή, είναι να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις στην πρόσληψη των ΙΔΟΧ εκπαιδευτικών, που είχαν διαπιστωθεί κατά το παρελθόν. Στον πίνακα περιλαμβάνονται 9 Πλοίαρχοι Α’ ΕΝ, 2 Μηχανικοί Α΄ΕΝ, καθώς και 16 εκπαιδευτικοί ΠΕ.

Διαβάστε ακόμα