Ζητούνται πλοηγοί στον Πλοηγικό Σταθμό Κέρκυρας και Πάτρας

Ανακοίνωση Πρόσληψης έκτακτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Κέρκυρας και Πάτρας.

Ανακοίνωση Πλοηγικού Σταθμού Κέρκυρας 2018
Ανακοίνωση Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας 2018

Διαβάστε ακόμα