Ζητούνται πλοηγοί στον Πλοηγικό Σταθμό Καβάλας, Χαλκίδας και Κέρκυρας

ploigida_Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοίνωσε την πρόσληψη δύο (02) έκτακτων Πλοηγών, ενός (01) έκτακτου Κυβερνήτη Πλοηγίδας και ενός (01) έκτακτου Μηχανοδηγού Πλοηγίδας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη αναγκών πλοήγησης πλοίων στην περιοχή δικαιοδοσίας του Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας.Την πρόσληψη δύο (02) έκτακτων Πλοηγών,με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη αναγκών πλοήγησης πλοίων στην περιοχή δικαιοδοσίας του Πλοηγικού Σταθμού Χαλκίδας και την πρόσληψη δύο (02) έκτακτων Πλοηγών,με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη αναγκών πλοήγησης πλοίων στην περιοχή δικαιοδοσίας του Πλοηγικού Σταθμού Κέρκυρας.

Πρόσληψης Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού στον Πλοηγικό Σταθμό Χαλκίδας

Πρόσληψης Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού στον Πλοηγικό Σταθμό Καβάλας

Πρόσληψης Έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού στον Πλοηγικό Σταθμό Κέρκυρας

Διαβάστε ακόμα