ΑΝΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: «Βράζουν» για τον αποκλεισμό της εταιρείας από το ΥΝΑΝΠ στις άγονες γραμμές Δωδεκανήσου!

«Βράζουν» στην ΑΝΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για τον αποκλεισμό της από το ΥΝΑΝΠ στις άγονες γραμμές Δωδεκανήσου και τονίζουν ότι το ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ είναι έτοιμο με όλα τα πιστοποιητικά ασφάλειας και αξιοπλοΐας να ξεκινήσει άμεσα- σήμερα κι όλας- τα δρομολόγιά του. Επαφίεται στην απόφαση του Υπουργού».

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση της ΑΝΕ Καλύμνου σχετικά με τον αποκλεισμό της:

«Μετά το ατύχημα το πλοίο μας ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ πήγε στον Πειραιά και αποκατέστησε όλες τις ζημιές που είχαν προκληθεί. Ταυτόχρονα εκτέλεσε και όλες τις επισκευές που αφορούσαν τον ετήσιο δεξαμενισμό.

Μετά το πέρας των επισκευών ξεκίνησαν οι επιθεωρήσεις. Οι αυστηρότατες επιθεωρήσεις, που εντατικοποιήθηκαν μετά τις οδηγίες του Πρωθυπουργού, συμπεριέλαβαν και εκτέλεση νέου πειράματος ευστάθειας και την εκπόνηση και έλεγχο όλων των σχετικών μελετών. Μάλιστα έγιναν δύο πειράματα ευστάθειας, προκειμένου να διαπιστωθεί η απόλυτη αξιοπλοΐα του πλοίου μας.

Συγχρόνως είχαμε άρση της αναγνώρισης του Ρωσικού Νηογνώμονα από την Ε.Ε. Ο Πολωνικός στον οποίο ζητήσαμε να ενταχθεί (και τελικά εντάχθηκε) το πλοίο μας καθώς και η Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων απαίτησαν ένα σύνολο μελετών συνοδευτικών των δύο πειραμάτων ευστάθειας. Τις μελέτες αυτές , καθώς και πρόσθετα σχέδια που δεν διέθετε το πλοίο, εκπόνησε το γραφείο του συμπατριώτη μας ναυπηγού κ. Βασιλείου Ψαρομπά εργαζόμενο αδιάλειπτα καθημερινές και αργίες ακολουθώντας σχετικές οδηγίες από τον τεχνικό σύμβουλο της εταιρίας κ. Θωμά Σκριβάνο , ο οποίος είχε την ευθύνη του συντονισμού των επιθεωρήσεων και των τάχιστων αποκαταστάσεων των παρατηρήσεων που προέκυπταν.

Μετά το πέρας όλων των επιθεωρήσεων, το πλοίο μας πήρε όλα τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας και ασφάλειας και έγινε το μοναδικό πλοίο της ελληνικής ακτοπλοΐας που αυτήν την περίοδο έχει περάσει από πειράματα ευστάθειας και εξαντλητικούς ελέγχους που το αναδεικνύουν σε ένα από τα ασφαλέστερα πλοία της ακτοπλοΐας.

Δυστυχώς, μετά την πρόσκληση που απηύθυνε το Υπουργείο την προηγούμενη Πέμπτη 9 Μαρτίου στην οποία ήμασταν οι μοναδικοί που συμμετείχαμε και στην οποία καταθέσαμε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εκτός από το πιστοποιητικό ασφαλείας το οποίο με υπεύθυνη δήλωση δηλώναμε ότι θα κατατεθεί την Πέμπτη 16 Μαρτίου όπως προβλέπεται από το νόμο για τους δημόσιους διαγωνισμούς, ο Γενικός Γραμματέας κ. Κυριαζόπουλος παραδόξως την ίδια ημέρα, δηλαδή την ημέρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών ( Δευτέρα 12 Μαρτίου και ώρα 12η μεσημβρινή), καθόρισε συνεδρίαση του ΣΑΣ για την 16η Μαρτίου με θέμα τη δική μας γραμμή, χωρίς να μας γνωρίσει το όποιο αποτέλεσμα της πρόσκλησης. Τελικά είχε αποφασιστεί η απομάκρυνση του πλοίου της Καλύμνου; Από ποιον;

Το ΣΑΣ της 16ης Μαρτίου κατά πλειοψηφία και όχι ομόφωνα όπως συνήθως γίνεται, πρότεινε στον Υπουργό νέα προκήρυξη για μεγαλύτερο πλοίο κατά 8,50 μέτρα(!) απ’όσο είναι το πλοίο μας και με 200 τετρ. μέτρα μεγαλύτερο γκαράζ από αυτό του πλοίου μας, και ενώ το μέγεθος και η χωρητικότητα του ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ είναι υπεραρκετά για την κάλυψη των αναγκών των νησιών που εξυπηρετεί. Η απόφαση αυτή του ΣΑΣ ελήφθη παρόλο που στη συνεδρίαση αυτή παρουσιάσαμε όλα τα πιστοποιητικά ασφάλειας και αξιοπλοΐας τα οποία είχαμε εν τω μεταξύ λάβει και άρα το πλοίο μας θα μπορούσε να ξεκινήσει άμεσα τα δρομολόγιά του. Τη συνεδρίαση αυτή του ΣΑΣ, εκτός από τον Πρόεδρο της εταιρείας που συμμετείχε δια ζώσης, παρακολούθησαν και οι Δήμαρχοι Λέρου, Αγαθονησίου και Λειψών οι οποίοι ζήτησαν το ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ να παραμείνει στη γραμμή αφού έχει πλέον όλα τα πιστοποιητικά ασφαλείας.

Το πλοίο μας βρίσκεται ήδη στην Κάλυμνο και είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε και σε νομικό επίπεδο, διότι παραβιάστηκαν κατάφορα οι νομικοί κανόνες που διέπουν τις διαγωνιστικές διαδικασίες του Δημοσίου. Το σύνολο των μεθοδεύσεων καταδεικνύει προειλημμένη απόφαση απομάκρυνσης του ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ από τις γραμμές που εκτελούσε για δεκαετίες. Γιατί άραγε;

Αν σήμερα και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα δεν υπάρξει πλοίο για να συνδέσει τα νησιά μας αυτό θα είναι στην άμεση ευθύνη του Υπουργείου. Εμείς θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τη νομιμοποίηση του όποιου πλοίου μπει ( και αν μπει) στη γραμμή , από την οποία σημειωτέον αφαιρέθηκε η Αστυπάλαια. Γιατί άραγε;

Κλείνοντας τονίζουμε ότι το ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ είναι έτοιμο με όλα τα πιστοποιητικά ασφάλειας και αξιοπλοΐας να ξεκινήσει άμεσα- σήμερα κι όλας- τα δρομολόγιά του. Επαφίεται στην απόφαση του Υπουργού».

Να υπενθυμίσουμε ότι η ο κλάδος ναυτιλίας της διεύθυνσης θαλάσσιων συγκοινωνιών του ΥΝΑΝΠ, κήρυξε έκπτωτη την ANEK SEA LINES επί της συμμετοχής της στον υπ’ αριθμ. 2252.1.1/63640/22/09-09-2022 (Ο.Ε.) αρχικό μειοδοτικό διαγωνισμό (ΑΔΑ: ΨΛΠΕ4653ΠΩ-ΒΝΠ), για τις δρομολογιακές γραμμές ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΛΕΡΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ – ΠΑΤΜΟΣ – ΑΡΚΙΟΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ με επιστροφή και ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ με επιστροφή.

Η απόφαση τουΥπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

1. α. Την κήρυξη της εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Καλύμνου» (Α.Ν.Ε.Κ.) [έδρα: Άγιος Νικόλαος Καλύμνου, Κάλυμνος, Τ.Κ.: 85200, Α.Φ.Μ.: 094093617, Δ.Ο.Υ.: Κω], έκπτωτης επί της συμμετοχής της στις δρομολογιακές γραμμές με α/α 16. «ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΛΕΡΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ – ΠΑΤΜΟΣ – ΑΡΚΙΟΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή» και 17. «ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή», του Παραρτήματος ΙV της υπο στοιχείο (2) προκήρυξης του προοιμίου της παρούσας, καθώς και

β. την ολική κατάπτωση των υπ’ αριθμ. GRZ120943/28-09-2022 και GRZ120944/28-09-2022 εγγυητικών επιστολών συμμετοχής της ALPHA ΤΡAΠΕΖΑΣ A.E., ποσού τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών (35.158,70€) και επτά χιλιάδων ογδόντα ενός ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (7.081,73€), αντίστοιχα, για τις εν θέματι δρομολογιακές γραμμές, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχείο (2) απόφασης προκήρυξης του προοιμίου της παρούσας.

2. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται, καθόσον η εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Καλύμνου» (Α.Ν.Ε.Κ.), στο πλαίσιο της επικαιροποίησης δικαιολογητικών ως προσωρινός μειοδότης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του ν. 4948/2022 (Α ́ 125) και δυνάμει της παρ. 27 της υπό στοιχείο 2 απόφασης του προοιμίου της παρούσης, δεν προσκόμισε εμπρόθεσμα, ως όφειλε, εν ισχύ Πιστοποιητικό Ασφάλειας Επιβατηγού Πλοίου, παρότι κλήθηκε εγγράφως από την αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου εν συνεχεία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, επί της εν θέματι δρομολογιακής γραμμής, να της κατακυρωθούν και ο φάκελος του διαγωνισμού να αποσταλεί στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία προσυμβατικό έλεγχο.

Διαβάστε ακόμα