ΝΕΛ: Η απώλεια των γραμμών Β. Αιγαίου θα επιφέρει συρρίκνωση των ζημιών

taxiarxis_nel_lines_

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής μας της επί του ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθ. Πρωτ. 3196 / 10.09.2014 θα επιθυμούσαμε να διευκρινίσουμε τα κάτωθι :

Το σύνολο των επιχορηγήσεων για τις γραμμές του Β.Αιγαίου για το έτος 2013 ανέρχεται σε 3.860.301 ευρώ που αντιστοιχεί σε 17,69% του συνόλου των επιχορηγήσεων που έλαβε ο όμιλος ΝΕΛ για την αντίστοιχη περίοδο ύψους 21.823.770,72 ευρώ.
Τα έσοδα από εισιτήρια για τις γραμμές του Β.Αιγαίου για το έτος 2013 ανέρχονται σε 5.177.942 ευρώ που αντιστοιχεί σε 24,33% του συνόλου των εσόδων από εισιτήρια εσωτερικού ύψους 21.281.284,60 ευρώ.
Έναντι του συνολικού εσόδου εκ των δυο ανωτέρω κατηγοριών ύψους 9.038.243 ευρώ, η αντίστοιχη δαπάνη για καύσιμα ανέρχεται σε 9.360.000 ενώ το συνολικό αποτέλεσμα ανέρχεται περίπου σε ζημία 3,5 εκ. ευρώ.

Το σύνολο των επιχορηγήσεων για τις γραμμές του Β.Αιγαίου για το πρώτο εξάμηνο του 2014 ανέρχεται σε 1.691.137 ευρώ που αντιστοιχεί σε 19,69% του συνόλου των επιχορηγήσεων που έλαβε ο όμιλος ΝΕΛ για την αντίστοιχη περίοδο ύψους 8.588.733 ευρώ.
Τα έσοδα από εισιτήρια για τις γραμμές του Β.Αιγαίου για το πρώτο εξάμηνο του 2014 ανέρχονται σε 1.691.176 ευρώ που αντιστοιχεί σε 20,16% του συνόλου των εσόδων από εισιτήρια εσωτερικού ύψους 8.389.409 ευρώ.
Έναντι του συνολικού εσόδου εκ των δυο ανωτέρω κατηγοριών ύψους 3.382.313 ευρώ, η αντίστοιχη δαπάνη για καύσιμα ανέρχεται σε 4.680.000 ενώ το συνολικό αποτέλεσμα ανέρχεται περίπου σε ζημία 1,5 εκ. ευρώ.

Εκ των ανωτέρω συνάγεται το συμπέρασμα ότι μολονότι η απώλεια των συγκεκριμένων γραμμών θα οδηγήσει σε μείωση των εσόδων από επιδοτήσεις και εισιτήρια, το συνολικό αποτέλεσμα του Ομίλου θα βελτιωθεί λόγω συρρίκνωσης των ζημιών .

H εταιρεία προτίθεται να δρομολογήσει τα πλοία που απασχολούνταν στις γραμμές του Β. Αιγαίου σε άλλες γραμμές και εκτιμά ότι θα αναπληρώσει σε μεγάλο βαθμό τον κύκλο εργασιών με κερδοφόρα αποτελέσματα που θα προστεθούν στην παραπάνω βελτίωση όπως την εκθέτουμε.
Πρέπει να τονιστεί ότι οι παραπάνω ενέργειες θα συνδράμουν θετικά στην υλοποίηση του σχεδίου εξυγίανσης της εταιρείας όπως αυτό επικυρώθηκε στο Εφετείο Β.Αιγαίου.

Διαβάστε ακόμα