100. εκ. δολάρια από ναυλώσεις τριών πλοίων για την TEN

ten_

Η Tsakos Energy Navigation Ltd. (NYSE: TNP) ναύλωσε τρία δεξαμενόπλοια της τύπου LR2 Aframax, για 36 μήνες κατά μέσο ανά πλοίο σε μεγάλη ευρωπαϊκή πετρελαϊκή εταιρεία. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα που αναμένονται από τις ναυλώσεις είναι 100 εκατ. δολάρια.

Με τα νέα συμβόλαια, το σύνολο των συμφωνημένων εσόδων αυξάνεται σε 1,5 δις. δολάρια, εκτός από τα πρόσθετα έσοδα μέσω των διατάξεων περί συμμετοχής στα κέρδη.

Διαβάστε ακόμα