1200 νέες θέσεις εργασίας στο ναυτιλιακό τομέα στην Σιγκαπούρη

singapore_

Διάλεξε μέσα από χιλιάδες προϊόντα μόνο με ένα κλικ!

Η Τομεακή Τριμερής Επιτροπή για Θαλάσσιες Μεταφορές της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε νέες πρωτοβουλίες για να προσελκύσουν και να βοηθήσουν πολίτες της Σιγκαπούρης να εμβαθύνουν τις ικανότητές και να εξελιχθούν περαιτέρω επαγγελματικά στη ναυτιλία και τους σχετικούς τομείς στην ξηρά.

Οι πρωτοβουλίες αυτές καταρτίστηκαν από την Επιτροπή υπό την ηγεσία της Ναυτιλιακής και Λιμενικής Αρχής της Σιγκαπούρης (MPA). Αποτελούμενη από δύο ομάδες δράσης (Task Force), η επιτροπή έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τις σημερινές ελλείψεις και να προτείνει νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των προσπαθειών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τόσο για τη ναυτιλία όσο και για τους τομείς στην ξηρά.

Στα επόμενα πέντε χρόνια, ελπίζουν να προσελκύσουν περισσότερους από 1.200 πολίτες της Σιγκαπούρης στο να ενταχθούν στο ναυτιλιακό τομέα, ως ναυτικοί και αξιωματικοί του λιμενικού. Η χρηματοδότηση αυτών των πρωτοβουλιών θα αντληθεί από το Ταμείο ναυτιλιακού κλάδου και τον εθνικό προϋπολογισμό (SkillsFuture).

Κατά την κατάρτιση των πρωτοβουλιών, η επιτροπή εστιάζει σε τρεις βασικούς τομείς: Πρώτον, στο να καταδείξει και να προωθήσει τη σταδιοδρομία στα ναυτικά επαγγέλματα τονίζοντας τα πολλαπλά σημεία εισόδου και τα μονοπάτια εξέλιξης μιας καλής σταδιοδρομίας. Έπειτα, στην ανάπτυξη μιας βάσης ναυτιλιακών ταλέντων μέσα από οργανωμένα προγράμματα κατάρτισης. Τέλος, την ενθάρρυνση της εμβάθυνσης και της εκμάθησης των δεξιοτήτων.

Τα αρχικά μέτρα που θα αναπτυχθούν έχουν στόχο την ενθάρρυνση περισσότερων πολιτών Σιγκαπούρης να αναλάβουν θέσεις-κλειδιά στη ναυτιλία και στον τομέα των λιμενικών εργασιών. Μέτρα που στοχεύουν σε άλλα επιμέρους τομείς των θαλάσσιων μεταφορών, όπως η ιδιοκτησία/διαχείριση πλοίων ή οι μεσιτικές και γραφειοκρατικές δραστηριότητες, θα αναπτυχθούν όταν είναι έτοιμες.

“Η MPA έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί στενά με τους ενδιαφερόμενους φορείς της βιομηχανίας, ενώσεις, σωματεία και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες για να προσελκύσουν περισσότερους πολίτες Σιγκαπούρης τόσο στον ναυτικό τομέα όσο και στους τομείς στη ξηρά”, δήλωσε ο Andrew Tan, διευθύνων σύμβουλος της MPA.

“Αυτός ο τοπικός πυρήνας θα στηρίξει την ανάπτυξη της Σιγκαπούρης, όχι μόνο ως ένα κορυφαίο παγκόσμιο λιμενικό κόμβο, αλλά και ως ένα κορυφαίο διεθνές ναυτιλιακό κέντρο που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ναυτιλιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της ναύλωσης, της μεσιτείας, της διαχείρισης πλοίων, των οικονομικών, των νομικών και των ασφαλιστικών”.

Διαβάστε ακόμα