Ζημιές ύψους 19,94 εκατ. ευρώ για την Minoan Lines

Όπως ανακοίνωσε η εταιρία, για το εννιάμηνο του 2012 τα καθαρά αποτελέσματα της μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε -19,94 εκατ. €.

Αναλυτικά όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρία:

Το εννεάμηνο του 2012, η ελληνική οικονομία συνέχισε να βρίσκεται σε βαθιά ύφεση χωρίς ενδείξεις ανάκαμψης.

Η κλιμάκωση της κρίσης χρέους σε συνάρτηση με την στασιμότητα που επικρατεί στο ζήτημα της ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος έχουν προκαλέσει την αρνητική αναθεώρηση όλων των προβλέψεων ως προς το οικονομικό αποτέλεσμα και την μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Η επιδείνωση της ανεργίας (24,4% τον Ιούνιο) σε συνδυασμό με τη νέα σειρά μέτρων λιτότητας,όξυναν ακόμα περισσότερο την ύφεση η οποία κυμάνθηκε σε -7,2% κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους (στοιχεία σύμφωνα με την EUROSTAT).

Οι παραπάνω εξελίξεις και η σταθεροποίηση του κόστους των καυσίμων σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, είχαν αρνητικό αντίκτυπο, όπως ήταν αναμενόμενο, στις οικονομικές επιδόσεις των εταιρειών του κλάδου της επιβατηγού ναυτιλίας.

Παρόλο που το τρίτο τρίμηνο του έτους αποτελεί παραδοσιακά το πλέον αποδοτικό, όσον αφορά την βελτίωση του κύκλου εργασιών των ακτοπλοϊκών εταιρειών, η έλλειψη ρευστότητας που επικρατεί στη χώρα αποτέλεσε επιβραδυντικό παράγοντα για τις εταιρείες.

Η Minoan Lines, μέσα σε αυτό το εξαιρετικά αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, έχοντας τα τελευταία χρόνια ακολουθήσει πολιτική μείωσης των λειτουργικών της δαπανών, αφού αξιολόγησε την κατάσταση στο κλάδο, προχώρησε και το 2012 σε σημαντικές αποφάσεις προκειμένου να βελτιώσει τις οικονομικές της επιδόσεις.

Συγκεκριμένα, μετά την απόφαση για τη μη δραστηριοποίηση της Minoan Lines στη γραμμή Πάτρα- Ηγουμενίτσα – Βενετία από 01/04/2012, η Εταιρεία προχώρησε στα μέσα Ιουλίου στη ναύλωση των πλοίων της Ολυμπία Παλάς και Ευρώπη Παλάς στην εταιρεία Compagnia Italiana di Navigazione (C.I.N.). Τα αποτελέσματα της ναύλωσης είναι θετικά και εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν σταδιακά, τόσο τις ταμειακές ροές όσο και το οικονομικό αποτέλεσμα της Εταιρείας.

Οι παραπάνω αποφάσεις έχουν βοηθήσει σημαντικά την Εταιρεία ώστε να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών ενώ είναι απολύτως συνεπής στο πρόγραμμα αποπληρωμής των δανειακών της υποχρεώσεων.

O κύκλος εργασιών της Minoan Lines το εννεάμηνο του 2012 διαμορφώθηκε σε 121,33 εκατ. €,ενώ το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) σε -1,73 εκατ. €. Τα καθαρά αποτελέσματα της Minoan Lines μετά από φόρους το εννεάμηνο του 2012 διαμορφώθηκαν σε -19,94 εκατ. €.

Κίνηση

Η Εταιρεία στη γραμμή «Πάτρα-Αγκώνα» κατά το εννεάμηνο του 2012 παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία και τον υψηλό ανταγωνισμό κατόρθωσε να διατηρήσει υψηλά μερίδια αγοράς σε όλες τις κατηγορίες μεταφορικού έργου.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία μετέφερε 269 χιλ. επιβάτες, 68 χιλ. Ι.Χ. οχήματα και 51 χιλ. φορτηγά οχήματα ενώ πραγματοποιώντας το 45,4% των συνολικών ταξιδιών διακίνησε το 46,9% των επιβατών, το 46,1% των Ι.Χ. αυτοκινήτων και το 53,2% των φορτηγών αυτοκινήτων.

Στη γραμμή «Ηράκλειο – Πειραιάς» η Εταιρεία διατήρησε την ισχυρή της θέση και αύξησε κατά ένα σημαντικό ποσοστό το μερίδιο αγοράς σε όλες τις κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα, τα πλοία της Εταιρείας μετέφεραν 565 χιλ. επιβάτες, 69 χιλ. Ι.Χ. οχήματα και 36 χιλ. φορτηγά οχήματα. Τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς της Εταιρείας παρέμειναν υψηλά σε όλες τις κατηγορ

Διαβάστε ακόμα