Συνολικοί πίνακες εισαγομένων (επιλαχόντων) σπουδαστών δεύτερης γενικής κατηγορίας για το εκπαιδευτικό έτος 2013-14

Τέλος στην αγωνία των επιλαχόντων υποψηφίων σπουδαστών των ακαδημιών εμπορικού ναυτικού. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ανακοινώσε την 18-10-2013 τους συνολικούς πίνακες εισαγομένων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού που αφορούν επιλαχόντες σπουδαστές Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας για το εκπαιδευτικό έτος 2013-14.

Δείτε παρακάτω τους πίνακες όπως αναρτήθηκαν απο το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΕΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-14


ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ (ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ) ΣΤΙΣ Α.Ε.Ν. (ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ)


ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΣΤΙΣ Α.Ε.Ν. (ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ)

e-Nautilia.gr

Διαβάστε ακόμα

Απο τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών ανακοινώθηκε την 06-09-2013 ο πίνακας καλουμένων υποψηφίων σπουδαστών ΑΕΝ έτους 2013-14 προς υγειονομική εξέταση καθώς και ο συνολικός πίνακας υποψηφίων της Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας.

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση του υπουργείου:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΕΝ ΠΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Από τη διεύθυνση εκπαίδευσης ναυτικών του υπουργείου ναυτιλίας & αιγαίου ανακοινώνεται ότι την 6η Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα παρασκευή τοιχοκολλήθηκε στα καταστήματα του υπουργείου (ακτή Βασιλειάδη πύλη Ε1-Ε2 εντός λιμένα Πειραιά και γ. Λαμπράκη 150, Πειραιά) και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (www.yen.gr Και www.hcg.gr) πινάκας καλουμένων υποψήφιων σπουδαστών ΑΕΝ όπως προβλέπεται από το κεφάλαιο Θ’ της σχετικής προκήρυξης.

Οι αναφερόμενοι στον ανωτέρω πινάκα θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 να εξεταστούν από τις κατά τόπους διαμονής τους υγειονομικές επιτροπές (ΥΕΑΝΕΘ) όπως προβλέπεται από το κεφάλαιο Ζ΄ της σχετικής προκήρυξης.

Το σχετικό πιστοποιητικό υγειονομικής καταλληλότητας (ιατρική γνωμάτευση) θα πρέπει το αργότερο μέχρι την τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013 να κατατεθεί στην ΑΕΝ που αρχικώς έχει υποβληθεί η αίτηση τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: από τον πινάκα καλουμένων όσοι ήταν υποψήφιοι και με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων του υπουργείου παιδείας και έχουν ήδη καταθέσει πιστοποιητικό υγειονομικής καταλληλότητας (ιατρική γνωμάτευση) δεν υποχρεούνται στην έκδοση νέου.

Πατήστε εδώ και δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ 2013-14 και τον ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε ακόμα