31% των γυναικών σε ηγετικές θέσεις το 2021

Ο αριθμός των γυναικών που κατέχουν ανώτερες ηγετικές θέσεις σε επιχειρήσεις παγκοσμίως έχει φτάσει το 31% παρά την πανδημία Covid-19 που πλήττει τις οικονομίες, σύμφωνα με νέα έκθεση της βρετανικής συμβουλευτικής εταιρείας Grant Thornton.

Η έκθεση «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 2021» περιγράφει τη θέση των γυναικών στο τιμόνι της διοίκησης παγκοσμίως και υπογραμμίζει τις ενέργειες που πρέπει να αναλάβουν οι ηγέτες για να αυξήσουν το ποσοστό των διοικητικών ρόλων που κατέχουν οι γυναίκες.

Όταν η Grant Thornton αναφέρθηκε στον αριθμό των γυναικών στην ηγεσία το 2004, το ποσοστό των γυναικών που κατέχουν τέτοιες θέσεις  παγκοσμίως ανήλθε στο 19%. από τότε και κατά τη διάρκεια των τελευταίων 17 ετών, η παγκόσμια τάση δείχνει μια θετική πορεία, που δεν έπεσε ποτέ κάτω από αυτό το πρώτο καταγεγραμμένο επίπεδο.

Το  2017 το ποσοστό αυτό έφτασε στο 25% με αργή αλλά σταθερή πρόοδο.

Πέρυσι, υπήρξε μια πτώση στο ποσοστό, με αυτό να ανατρέπεται το 2021 αφού αυτό έχει φτάσει στο 31 % υποδεικνύοντας ότι είναι πολύ πιθανό σε σύντομο χρονικό διάστημα, το 1/3 των διοικητικών θέσεων να καλύπτονται από γυναίκες.

Το 2021, εννέα στις ένα επιχειρήσεις παγκοσμίως έχουν τουλάχιστον μία γυναίκα στις ανώτερες ομάδες διαχείρισης τους. Συγκριτικά, το 2017 ο αριθμός αυτός ανήλθε στα δύο τρίτα, με μόνο το 66% των επιχειρήσεων να έχουν τουλάχιστον μία γυναίκα στη διοίκηση.

Το γεγονός ότι έχει σημειωθεί βελτίωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες από το 2020 είναι σίγουρα συνέχεια της θετικής τάσης που παρατηρήθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια. Αυτό οφείλεται στον τρόπο που οι επιχειρήσεις προωθούν την πολυμορφία και την ένταξη των γυναικών σε αυτές τις θέσεις καθώς επίσης και το ότι η πανδημία έχει τονίσει τη σημασία της διαφορετικής ηγεσίας σε περιόδους κρίσης.

Η Αφρική, που αποτελεί σταθερά μια από τις περιοχές με τα μεγαλύτερα ποσοστά στην ηγεσία των γυναικών, συνέχισε την ανοδική της πορεία. Αν και η φετινή αύξηση δεν είναι τόσο εντυπωσιακή όσο η αύξηση 7% από έτος σε έτος που παρατηρήθηκε το 2020, τα στοιχεία έχουν βελτιωθεί σημαντικά – από 29% το 2017 σε 39% το 2021.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσε επίσης αύξηση από 30% σε 34%, με πάνω από το ένα τρίτο όλων των ανώτερων θέσεων να κατέχονται τώρα από γυναίκες. Αυτό σηματοδοτεί αύξηση οκτώ μονάδων από το 2017.

Λίγο πριν την Αφρική στις βαθμολογίες του 2021 είναι το ASEAN, με το 38% των ανώτερων θέσεων να κατέχονται από γυναίκες.

Η Λατινική Αμερική κατέγραψε ποσοστό 36% από το 20% του 2017.

Η Βόρεια Αμερική έχει τα περισσότερα ανάμεικτα αποτελέσματα, αλλά παρόλα αυτά βελτίωσε το ποσοστό του 2020 κατά τέσσερις μονάδες φτάνοντας έτσι στο 33%.

Το APAC έχει τη μικρότερη απόδοση, ρίχνοντας το ποσοστό από 30% στο 28%.

Στην Ελλάδα, το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις αυξήθηκε κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες το 2021, φτάνοντας στο 33% σε σύγκριση με το 24% του 2020.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα μας είναι τώρα πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο, που ήταν 31 %. Ταυτόχρονα, το ποσοστό των επιχειρήσεων χωρίς γυναίκες σε διευθυντικά στελέχη μειώθηκε στο 13% από 24% το προηγούμενο έτος.

Διαβάστε ακόμα