3μηνο e-learning πρόγραμμα «Shipping Logistics»

shipping_logistics-Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Shipping Logistics» έχει ως σκοπό τη μεταφορά πληροφοριών, γνώσεων αλλά και προσωπικών εμπειριών στους εκπαιδευομένους, εξετάζοντας όσο το δυνατόν αναλυτικότερα έννοιες από τον ευρύτερο χώρο των logistics και του supply chain σε συνδυασμό με τα ναυτιλιακά δρώμενα, αφού τα ναυτιλιακά logistics θεωρούνται ως οι διαδικασίες της σχεδίασης, οργάνωσης, εφαρμογής και διοίκησης της μεταφοράς των αγαθών και των πληροφοριών.

Μέσα από κάθε ενότητα οι εκπαιδευόμενοι θα εξετάσουν θεωρητικά θέματα, μελέτες περίπτωσης και πρακτικές πολιτικών από τον χώρο των ναυτιλιακών logistics, ώστε να δύνανται να κατανοήσουν πώς λειτουργούν οι διαδικασίες των logistics γενικότερα στο ευρύ αλλά και ειδικότερα στο ναυτιλιακό περιβάλλον, προσφέροντας όχι μόνο υπηρεσίες που σχετίζονται με τις θαλάσσιες μεταφορές αλλά και ειδικότερες υπηρεσίες logistics (αποθήκευση, διαχείριση αποθεμάτων, διανομές, έλεγχο ποιότητας, επισκευές).

Προγράμματα Εξειδίκευσης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΘΗΝΩΝ

https://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=538&utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=FB_Shipping_Logistics

Περίοδοι Έναρξης Μαθημάτων: 25/1/2016 & 22/2/2016

Ειδικές εκπτώσεις για Άνεργους (30%), Πολύτεκνους (20%), ΑΜΕΑ (20%), κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), κ.α.

Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι του προγράμματος είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ Πετράκης Παναγιώτης και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της SeaWorks Training & ConsultingLtd (UK), Κώνστα Κατερίνα.

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης