91η Σύνοδος της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας

Ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 30-11-2012, οι εργασίες της 91ης Συνόδου της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), κατά την οποία, μεταξύ άλλων, εξετάσθηκαν και υιοθετήθηκαν τροποποιήσεις σχετικά με τους Κανονισμούς ΙΙ-2/10, ΙΙ/3-12, ΙΙΙ/17-1 της Δ.Σ. SOLAS (διαδικασίες περισυλλογής προσώπων από τη θάλασσα, κατασκευαστικές απαιτήσεις για τα νέα πλοία προκειμένου να επιτυγχάνεται η μείωση των επιπέδων θορύβου και η προστασία των ναυτικών κατά την εργασία τους, θέματα πυρόσβεσης κλπ.), τους Διεθνείς Κώδικες FSS (International Code for Fire Safety Systems) και IBC (International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk) καθώς και τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τον ιατρικό έλεγχο των ναυτικών.

 Επίσης, κύρια θέματα της Συνόδου αποτέλεσαν και η υιοθέτηση Κώδικα για τους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς (RO Code), οι προτεινόμενες τροποποιήσεις της ΔΣ SOLAS 74 και της ΔΣ περί Γραμμών Φορτώσεως των Πλοίων (ILLC 1966), η πειρατεία και η αύξηση επιθέσεων σε πλοία στη Δ. Αφρική καθώς και η ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων και η επανεξέταση των εφαρμοζόμενων κανονισμών σε αυτά, με αφορμή το ατύχημα του κρουαζιερόπλοιου COSTA CONCORDIA τον περασμένο Ιανουάριο στην Ιταλία.

ΠΗΓΗ

Διαβάστε ακόμα