AEN: Αυτό είναι το ποσό του επιδόματος σίτισης για τους σπουδαστές – Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (Β’ 5864/2023) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), αναφορικά με τον καθορισμό της διαδικασίας και των δικαιολογητικών πληρωμής του επιδόματος σίτισης των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023. Η πράξη με συνολικό Προϋπολογισμό ύψους 1.500.000,00€, βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και προπληρώνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό «Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.)» μέσω των Παγίων Προκαταβολών των ΑΕΝ.

Η καταβολή επιδόματος σίτισης αφορά του σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΗΠΕΙΡΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΚΡΗΤΗΣ – ΚΥΜΗΣ – ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ – ΣΥΡΟΥ – ΧΙΟΥ – ΥΔΡΑΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΚΑΛΥΜΝΟΥ . Η καταβολή του επιδόματος σίτισης στους δικαιούχους σπουδαστές/τριες, καθώς και τα ποσά επιδόματος που δικαιούνται,περιγράφονται ως κατωτέρω: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ Α’ Εξάμηνο 300€ Β’ Εξάμηνο 300€ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ 1ο εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου – Γ΄ Εξάμηνο 300€ ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ Δ’ Εξάμηνο 300 € Ε’ Εξάμηνο 300€ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ ΣΤ’ Εξάμηνο 300€ 2ο εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου – 3.α. Οι δικαιούχοι σπουδαστές/τριες του επιδόματος σίτισης υποβάλλουν σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, β. Οι αιτήσεις των δικαιούχων σπουδαστών/τριών υποβάλλονται, μαζί με τα δικαιολογητικά στο Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας της Α.Ε.Ν. στην οποία είναι εγγεγραμμένος/η ο/η σπουδαστής/τρια και προωθούνται στον αρμόδιο Διαχειριστή Παγίας Προκαταβολής ΚΝΕ για έλεγχο και πληρωμή. Η υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων σπουδαστών/τριών για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (03) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. Κατ’ εξαίρεση, και αναφορικά με τους/τις δικαιούχους σπουδαστές/τριες που, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, πραγματοποιούν το προβλεπόμενο εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου, η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί εντός έξι (06) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσής της. 6. Η καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους σπουδαστές/τριες θα πραγματοποιηθεί από τον αρμόδιο Διαχειριστή Παγίας Προκαταβολής ΚΝΕ της οικείας Σχολής, αφού προηγουμένως ελεγχθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Δικαιολογητικά αιτιολόγησης δαπάνης

1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του/της δικαιούχου σπουδαστή/τριας, ως Παράρτημα Α’. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από άλλο πρόσωπο, εκτός του/ της σπουδαστή/τριας, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης. 2.α. Πιστοποιητικό σπουδών (μεικτής φοίτησης-καλής επίδοσης), ως Παράρτημα Γ, που χορηγείται από την Α.Ε.Ν. όπου φοιτά ο/η σπουδαστής/τρια. Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται: αα) Ότι ο/η σπουδαστής/τρια είναι μεικτής φοίτησης. αβ) Ότι ο/η σπουδαστής/τρια περάτωσε επιτυχώς τις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων. αγ) Η διάρκεια των σπουδών. β. Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής. 3. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος (οικογενειακού ή ατομικού) του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η καταβολή του επιδόματος (εισοδήματα προηγούμενου έτους). Σε περίπτωση που ο/η δικαιούχος σπουδαστής/ τρια δεν υποχρεούται στην υποβολή ατομικής φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο. 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του/της δικαιούχου σπουδαστή/τριας. 5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του/της δικαιούχου σπουδαστή/τριας, περί της μη είσπραξης του επιδόματος σίτισης για το ίδιο εκπαιδευτικό έτος άλλη φορά. Σπουδαστές δικαιούμενοι του επιδόματος σίτισης, στην περίπτωση που απορριφθούν στο τέλος του εξαμήνου και πρέπει να επαναφοιτήσουν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος στο ίδιο εξάμηνο, δεν δικαιούνται την εκ νέου χορήγηση του εν λόγω επιδόματος. 6. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού του/της δικαιούχου σπουδαστή/τριας, από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του δικαιούχου του λογ/σμού και ο αριθμός του λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ.

Κ.Υ.Α. (Β΄5864/2023)

Διαβάστε ακόμα