Μέτρα για τη ναυτολόγηση σπουδαστών AEN

Με σκοπό την αποτελεσματικότερη απορρόφηση των σπουδαστών της ναυτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, προωθεί σειρά πρωτοβουλιών με την οποία δίνεται η δυνατότητα διευκόλυνσης της ναυτολόγησης τους σε εκπαιδευτικά ταξίδια.

Σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις αυτές δρομολογούνται, κατόπιν της συνάντησης που πραγματοποίησε σήμερα ο κ. Βαρβιτσιώτης με τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Θεόδωρο Βενιάμη, τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, Γιάννη Χαλά, καθώς και με θεσμικούς εκπροσώπους των δύο φορέων.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης, όπως τόνισε κατά την έναρξή της, «με προβληματίζει το γεγονός ότι μέχρι σήμερα ένα σημαντικό ποσοστό των δοκίμων αξιωματικών μας, πλοιάρχων και μηχανικών, είναι αδρανοποιημένο, λόγω του ότι δεν έχει συμπληρώσει τον προβλεπόμενο χρόνο θαλάσσιας υπηρεσίας.

Έχουμε χρέος να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα κατάματα, το οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους», σημείωσε. Παράλληλα, καλώντας τους παρευρισκόμενους να ακυρώσουν την προκατάληψη ότι πλοιοκτήτες και εκπρόσωποι ναυτεργασίας δε συνεργάζονται, επεσήμανε: «Αυτά τα ταμπού θέλω να τα σπάμε».

Στη συνέχεια, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα να υιοθετηθούν μέτρα που θα διευκολύνουν τη ναυτολόγηση και τη μεγαλύτερη απορρόφηση των σπουδαστών σε πλοία για τα εκπαιδευτικά τους ταξίδια, ανέλυσε τις παρακάτω πρωτοβουλίες, οι οποίες έτυχαν της αμέριστης αποδοχής και των δύο κοινωνικών εταίρων.

Πιο συγκεκριμένα, με την πρωτοβουλία του κ. Βαρβιτσιώτη αίρονται τα αντικίνητρα που ίσχυαν μέχρι τώρα και είχαν να κάνουν με τη διαφορετική ασφαλιστική αντιμετώπιση των σπουδαστών που εκτελούσαν το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό τους ταξίδι με πλοίο που έφερε σημαία εκτός της ελληνικής.

Παράλληλα, και στην κατεύθυνση της ταχύτερης ναυτολόγησής τους, καταργείται η διαφορετική αντιμετώπιση μεταξύ που υπήρχε μεταξύ των σπουδαστών που εκτελούσαν πρώτο και δεύτερο υποχρεωτικό εκπαιδευτικό ταξίδι.

Όσον αφορά το χρόνο εκτέλεσης των δύο εκπαιδευτικών ταξιδιών, μεταξύ των εξαμήνων θεωρητικής εκπαίδευσης, αποφασίστηκε ο επανακαθορισμός τους, λαμβάνοντας υπόψη σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης.(ΣΝΕ)

Τέλος, και προς διευκόλυνση των σπουδαστών, προωθείται με κανονιστική πράξη η εγγραφή στο επόμενο διδακτικό εξάμηνο εκείνων που στο τρέχον έτος δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικά ταξίδια ή δεν συμπλήρωσαν την απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης αποφασίστηκε να προωθηθούν όλες οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να λογίζεται, στο εξής, ως προαγωγικός ο χρόνος υπηρεσίας των αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού που υπηρετούν στα πλοία με σημαία εκτός της Ελληνικής.

Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Βαρβιτσιώτης, απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα ανωτέρω, είναι τα πλοία να είναι ελληνικής πλοιοκτησίας και διαχείρισης και η διαχειρίστρια εταιρεία να ανταποκρίνεται στο “φόρο χωρητικότητας ”(tonnagetax).

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, δήλωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη σημερινή εξέλιξη. Σήμερα ικανοποιούμε ένα χρόνιο και πάγιο αίτημα όχι μόνο των ναυτικών μας, αλλά και της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας γενικότερα. Παράλληλα, αποδείξαμε στην πράξη ότι με καλή πρόθεση και γόνιμο διάλογο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόβλημα και να βρούμε αποτελεσματικές λύσεις.»

Διαβάστε ακόμα