Αφιερωμένη στους πολιτικούς, που μας αύξησαν τη φορολογία…

pontoporos_nautilia_tanker_