Αφιερωμένη στους πολιτικούς, που μας αύξησαν τη φορολογία…