6+2 «αγκάθια» με βαρύ κόστος για τη ναυτιλία

tanker_nautilia_

Διάλεξε μέσα από χιλιάδες προϊόντα μόνο με ένα κλικ!

Πρόσθετα βάρη επιφέρουν στη ναυτιλιακή εταιρεία έξη νομοθετήματα αλλά και τα σύγχρονα προβλήματα, αποτελέσματα πολιτικών εξελίξεων, όπως η διακίνηση προσφύγων και η πειρατεία.

Τα παραπάνω κατέγραψε αναλυτικά στο μήνυμά του, που συνοδεύει την ετήσια έκθεση του εφοπλιστικού Committee του Λονδίνου, ο κ. Χαράλαμπος Φαφαλιός.

Σε ότι αφορά τα νομοθετήματα, που θεωρείται ότι θα αυξήσουν σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας είναι οι εξής:

• Επεξεργασία Νερού Έρματος
Είναι δύσκολο να βρει κανείς μια σαφή και δίκαιη λύση για μια βαθύτατα προβληματική σύμβαση του ΙΜΟ. Οι εξελίξεις στις ΗΠΑ δεν προχωρούν αρκετά γρήγορα για να συμμορφωθούν με την εγκεκριμένη εγκατάσταση συστήματος BWT (Επεξεργασίας Νερού Έρματος) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016. Αυτό θα οδηγήσει σε τεράστια αβεβαιότητα τα υπάρχοντα πλοία, που πρέπει να τοποθετήσουν μια συσκευή, η οποία είναι πιθανό να χρειαστεί σύντομα αναβάθμιση.
Το πρόβλημα δημιουργείται από την ασάφεια, που χαρακτηρίζει τις διαδικασίες έγκρισης τύπου και δειγματοληψίας των επεξεργασμένων υδάτων έρματος, μια ιδιαίτερα δύσκολη απόφαση που πρέπει να ληφθεί για τα σκάφη 15 χρόνων και άνω από την 1η Ιανουαρίου 2016. Αν αυτά επιθυμούν να προσεγγίζουν στις ΗΠΑ θα είναι υποχρεωμένα να αναβαθμιστούν στα εγκεκριμένα συστήματα των ΗΠΑ και του ΙΜΟ από το 2017 και το 2018. Τα σκάφη αυτά θα έπρεπε κανονικά να αναβαθμιστούν μέχρι το 2020, αν έπρεπε να ακολουθηθεί μόνο το χρονοδιάγραμμα του ΙΜΟ.

• Αέριες εκπομπές
Η κίνηση της βιομηχανίας με καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο έχει αρχίσει με γενικά θετικά αποτελέσματα. Προσοχή πρέπει να δοθεί για ζημιές σε μηχανές, γρήγορη φθορά και τα κύρια θέματα, όπως είναι η εκκίνηση του κινητήρα, η οποία πραγματικά θα έρθει μόνο στο φως περίπου 2 χρόνια μετά την πρώτη χρήση του ULSFO και ULSMGO. Τα σκάφη που αλιεύουν με τα καύσιμα αυτά πρέπει να παρακολουθούνται στενά.

3. C.M.R.V. (Community Measurement, Reporting, and Verification)
«Ιδιαίτερα λυπηρό», χαρακτηρίζει η ναυτική κοινότητα, το γεγονός ότι η ΕΕ και ο I.M.O. δεν θα έχουν ένα κοινό σύστημα μέτρησης, αναφοράς και επαλήθευσης. Η άποψη της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας για ένα ενιαίο πρότυπο έχει αγνοηθεί από πολιτικούς κύκλους, που προκαλούν σύγχυση και αυξημένο φόρτο εργασίας σε ναυτικούς και προσωπικό ξηράς.
Η πρακτική πλευρά της μέτρησης της κατανάλωσης καυσίμου κατέδειξε σαφώς την ασυνέπεια και τις δυνατότητες για ανακρίβειες που ενσωματώνονται στον ανεφοδιαστικά δελτία αποστολής όπως αποτυπώνονται σε πίνακες και μετρητές ροής. Περισσότερη δουλειά για τα κοινά πρότυπα για τις μετρήσεις αυτές είναι ζωτικής σημασίας.

• EEDI (Ελάχιστη ασφαλή ενέργεια)
Οι πρόσφατες εξελίξεις στον ΙΜΟ παρήγαγαν μια ρεαλιστική ενδιάμεση λύση στο ελάχιστο ζήτημα της ηλεκτροδότησης. Περαιτέρω εργασία των εταιριών και όλων των εμπλεκομένων μερών, στο πλαίσιο του ΙΜΟ, είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ασφάλεια και η ικανότητα ελιγμών δεν θυσιάζονται με ώθηση EEDI για χαμηλότερες εξόδους του κινητήρα και μειωμένες ταχύτητες.

• IACS Harmonized Common Structural Rules (Εναρμονισμένοι κοινοί κανόνες δομής)
Παρά τις τεράστιες προσπάθειες που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα και από τους δύο IACS και του ναυτιλιακού κλάδου, χρειάζεται ακόμη πολύ δουλειά να γίνει προκειμένου να δημιουργήσουν ένα σαφή και ξεκάθαρο κανόνα και για τα δύο μέρη, ναυπηγεία και πλοιοκτήτες. Δεδομένου ότι το προτεινόμενο σχέδιο εργασίας των κανόνων έχει παραχθεί το 2014, έχουν παρουσιαστεί πολλές προτάσεις αλλαγής.

• Δοκιμές υδατοστεγή διαμερίσματα
Οι πρόσφατες εξελίξεις, στον ΙΜΟ, τον Ιούνιο του 2015, έχουν ενισχύσει την πεποίθηση του ναυτιλιακού κλάδου ότι το αρχικό κείμενο της Διεθνούς Σύμβασης της SOLAS θα πρέπει να παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο εξασφαλίζοντας έτσι την επαρκή δομική και ελέγχου στεγανότητας για πρόσωπα έρμα.

Σε ότι αφορά τις συνέπειες των πολιτικών εξελίξεων, μεγάλο αντίκτυπο στη Ναυτιλία έχουν:
1. Διάσωση προσφύγων
Η εμπορική ναυτιλία έχει βρεθεί στη δίνη του θέματος, χωρίς να είναι ούτε η αιτία ούτε η λύση για αυτούς τους άτυχους και τα τραγικά γεγονότα. Τα πλοία και τα πληρώματά τους δεν έχουν εκπαιδευτεί ή δεν είναι εξοπλισμένα για να χειριστούν το μεγάλο αριθμό των προσφύγων που συχνά καλούνται να φιλοξενήσουν.
Ο ναυτιλιακός κλάδος θεωρεί ότι πρέπει να ασκηθεί, γρήγορα, πίεση προς τις κυβερνήσεις, ώστε να διασφαλίσουν ότι, ενώ τα εμπορικά πλοία θα προστρέχουν πάντα στην παροχή βοήθειας σε άτομα, που κινδυνεύουν στη θάλασσα, αλλά ταυτόχρονα θα υπάρχει μια ταχεία διαδικασία για να παραδίδονται οι πρόσφυγες προς τις αρμόδιες αρχές, με ελάχιστη καθυστέρηση για τα πλοία και τους μετανάστες ενώ παράλληλα θα διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ευημερία των πληρωμάτων των πλοίων.

2. Η Πειρατεία
Ενώ το πρόβλημα της πειρατείας δεν έχει τελειώσει και εξακολουθεί να είναι διαδεδομένη στη Δυτική Αφρική, σε αντίθεση με την Ανατολική Αφρική μια πολιτική ή στρατιωτική λύση πρέπει να βρεθεί, διότι ακόμα και η απώλεια μιας ζωής είναι πάρα πολύ. Οι κυβερνήσεις στη Δυτική Αφρική πρέπει να λάβουν μια πιο θετική στάση για την εξάλειψη αυτής της πειρατείας ή, εναλλακτικά, να επιτρέπεται στα σκάφη κάποια μορφή προστασίας.

pireas2day.gr

Διαβάστε ακόμα