Αναγκάζεται να κόψει τη διανομή μερισμάτων η Navios

Navios_Joy
Η Ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Navios Maritime Partners έχει δει τα έσοδα της να μειώνονται κατά περισσότερο από 10% σε 53,3 εκατομμύρια δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του 2015, από 59,4 εκατομμύρια δολάρια κατά την ίδια περίοδο του 2014.

Η Navios είπε ότι η μείωση των εσόδων οφείλεται κυρίως στη μείωση των ναυλώσεων το αντίστοιχο χρονικό διάστημα από 20.388 δολάρια το 2014 σε 18.223 δολάρια το 2015.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα καταγεγραμμένα καθαρά έσοδα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 είναι 7,8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα καθαρά κέρδη για την ίδια περίοδο ένα χρόνο νωρίτερα ήταν 13,4 εκατ. δολάρια.

Η εταιρεία παρατήρησε μια μείωση των ετήσιων καθαρών εσόδων της από 74,8 εκατ. δολάρια το 2014, σε 41,8 εκατ. δολάρια το 2015, ενώ τα έσοδα για το 2015 ήταν ελαφρώς μειωμένα σε 223,7 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με 227,3 εκατομμύρια δολάρια κατά το προηγούμενο έτος.

“Για το 2015, καταγράψαμε 153,3 εκατ. δολάρια EBITDA και κερδίσαμε 41,8 εκατ. δολάρια καθαρών εσόδων”, δήλωσε η Αγγελική Φράγκου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Navios Partners.

Επιπλέον, η παρατεταμένη αδυναμία στη βιομηχανία ξηρού χύδην ανάγκασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Navios να αναστείλει τις τριμηνιαίες διανομές μετρητών στους μεριδιούχους της, συμπεριλαμβανομένης της διανομής για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

“Αν και η Navios Partners είναι υγιής, πήραμε την απαραίτητη, αλλά οδυνηρή απόφαση για την εξάλειψη των διανομών, δεδομένου του μη βιώσιμου κόστους του κεφαλαίου μας, της αδυναμίας να γνωρίζουμε πότε οι αγορές θα αποκατασταθούν και θα έχουμε την ευκαιρία να αποκτήσουμε περιουσιακά στοιχεία σε ελκυστικές τιμές”, δήλωσε η Φράγκου.

Διαβάστε επίσης: Στα τάνκερ πάει καλά η Navios

Διαβάστε ακόμα