ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ανακοίνωση πρόσληψης Ωρομισθίων καθηγητών στο ΚΕΣΕΝ Μηχανικών

Το κέντρο επιμόρφωσης στελεχών εμπορικού ναυτικού μηχανικών (ΚΕΣΕΝ/Μ) προτίθεται να προσλάβει , για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2019-2020, ωρομίσθιους καθηγητές των παρακάτω ειδικοτήτων:

– Έναν μηχανικό Α’ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων με τα απαιτούμενα προσόντα, Μηχανολόγους- Μηχανικούς ή Ναυπηγούς Μηχανολόγους- Μηχανικούς.

– Έναν μηχανολόγο μηχανικό

– Δύο ηλεκτρολόγους μηχανικούς Π.Ε. και ελλείψει υποψηφίων δύο ηλεκτρολόγους Τ.Ε. ή τεχνολόγους αυτοματισμού Τ.Ε. με μεταπτυχιακό τίτλο συναφή με τα διδασκόμενα μαθήματα.

– Ένα μηχανικό Α’ τάξης Ε.Ν.

– Ένα πτυχιούχο αγγλικής φιλολογίας

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση