«Ανοίγει» το ναυτικό επάγγελμα σε πτυχιούχους

nautilia_tanker_«Δρόμο» για να ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα περισσότεροι απόφοιτοι ΤΕΙ ή και συγκεκριμένων Πολυτεχνικών σχολών εξετάζει το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου πρόκειται να αναθεωρηθεί το Προεδρικό Διάταγμα 141/2014, που ορίζει τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας.

Οι αλλαγές που θα γίνουν θα οριστικοποιηθούν μετά από διάλογο επί των προτάσεων Ομάδας Εργασίας, που συγκροτήθηκε με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας Θοδωρή Δρίτσα και ολοκλήρωσε, προ ημερών, το έργο της.

Ωστόσο, μια από τις επικείμενες αλλαγές θα κατατείνει, όπως έχει πει ο κ. Δρίτσας, ώστε να υπάρχει δυνατότητα προσέλκυσης χωρίς εμπόδια, υψηλής ποιότητας νέων επιστημόνων στο ναυτικό επάγγελμα.

Σε αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να επανέλθουν μια σειρά από ειδικότητες, που είχαν το δικαίωμα και «κόπηκαν» με το Προεδρικό Διάταγμα 141/2014 , να πάρουν μετά από τη συμπλήρωση δύο εξαμήνων θαλάσσιας υπηρεσίας δίπλωμα Γ’ τάξης μηχανικού του Εμπορικού Ναυτικού.

Το θέμα απασχολεί πολλούς φοιτητές και απόφοιτους σχολών των ΤΕΙ και του Πολυτεχνείου επειδή με το προηγούμενο Προεδρικό Διάταγμα 243/1998 (ΦΕΚ Α’ 181) πτυχιούχοι ΑΤΕΙ ή και Πολυτεχνείων μηχανολογίας, ενεργειακής τεχνικής, ναυπηγικής και οχημάτων είχαν τη δυνατότητα, με την προϋπόθεση δύο εξαμήνων θαλάσσιας υπηρεσίας, είχαν τη δυνατότητα ν’ αποκτήσουν δίπλωμα Γ’ τάξης μηχανικού του Εμπορικού Ναυτικού.

Ωστόσο, το νέο Προεδρικό Διάταγμα 141/2014 (ΦΕΚ Α’ 232) επέφερε μεταβολές σχετικά με τις προϋποθέσεις απόκτησης του εν λόγω διπλώματος αποκλείοντας ένα αριθμό πτυχίων, που δεν περιλήφθηκαν σε αυτό ενώ προβλέφθηκε η σύσταση Επιτροπής Αντιστοιχίας με αρμοδιότητα ν’ αποφασίζει για την αντιστοιχία των μαθημάτων των αρχικών πανεπιστημιακών διπλωμάτων των υποψηφίων με αυτά που χορηγούνται από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού.

Σε συνδυασμό, μάλιστα, με την αναδρομική ισχύ και του περιοριστικού χαρακτήρα των μεταβατικών διατάξεων του νέου Προεδρικού Διατάγματα πτυχιούχοι ειδικοτήτων που είχαν αρχίσει τη θαλάσσια υπηρεσία τους προκειμένου ν’ αποκτήσουν δίπλωμα Γ’ τάξης μηχανικού προ της ισχύος του νέου π.δ. και οι ειδικότητές τους δεν επαναλαμβάνονται στο τελευταίο, δεν καλύπτονται από το νέο π.δ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων με υπόμνημά του υπογραμμίζει ότι πρέπει να προστεθεί η ειδικότητα του Ναυπηγού Μηχανικού για την απόκτηση του διπλώματος μηχανικού Γ’ τάξεως, να επανέλθει ο χρόνος υπηρεσίας σε 6 μήνες και να προστεθεί παράγραφος με την οποία να διευκρινίζεται ότι οι διπλωματούχοι μηχανικοί αυτοδικαίως έχουν τα απαιτούμενα προσόντα δια την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 13 χωρίς δι αυτό να απαιτείται η κρίση της εν λόγω Επιτροπής.

«Κάλυψη» Δρίτσα σε Βαρβιτσιώτη

Το θέμα έχουν αναδείξει με ερωτήσεις του στη Βουλή βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και ο υπουργός Ναυτιλίας στις απαντήσεις του γνωστοποίησε την έναρξη του σχετικού διαλόγου ενώ σε σχέση με τις μεταβατικές διατάξεις του νέου Προεδρικού Διατάγματα «κάλυψε» τον προκάτοχό του, αναφέροντας ότι:

Με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 37 παράγραφος 1 του εν λόγω ΠΔ ορίζεται ότι: «οι προϋποθέσεις για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και τα δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία του προσωπικού καταστρώματος (…) το οποίο έχει αρχίσει τη ναυτική του εκπαίδευση ή την θαλάσσια υπηρεσία του πριν την 1-7-2013 και θα αποκτήσει τα αποδεικτικά του μέχρι 31-12-16 καθορίζονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του παρόντος».
Στόχος της ανωτέρω διάταξης είναι κατ΄ εφαρμογή του Κανονισμού Ι/15 της ΔΣ STCW (Manila 2010) να παρέχει τη δυνατότητα ομαλής μετάβασης από το παλαιό καθεστώς στο νέο παρέχοντας στα κράτη- μέλη το δικαίωμα να εκδίδουν Α.Ν.Ι βάσει του νομικού πλαισίου που υπήρχε, με ισχύ αυτών μέχρι την 31-12-2016.

pireas2day.gr