Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης επί του σκάφους

Μια πυρκαγιά επί του σκάφους πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι μόνο με επιτυχία, αλλά και γρήγορα, προκειμένου να αποφευχθούν μεγαλύτερες ζημιές όπως η απώλεια του πλοίου ή του πληρώματος, εάν εξαπλωθεί η φωτιά.

Η πυρκαγιά επί του σκάφους είναι μία από τις πολλές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που μπορεί να συμβούν στο πλοίο. Σε κάθε περίπτωση, ένα σίγουρο και ήρεμο πλήρωμα θα το χειριστεί αποτελεσματικά, θέτοντας την κατάσταση υπό έλεγχο.

Ο σωστός και έτοιμος εξοπλισμός, όπως πηγές ενέργειας έκτακτης ανάγκης, αντλίες πυρκαγιάς πλοίων, και η ικανότητα του πληρώματος να ανταποκρίνεται σε τέτοιες καταστάσεις, είναι κρίσιμοι παράγοντες για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ελαχιστοποίηση των ζημιών στα πλοία.

Από αυτή την άποψη, η συνεχής εκπαίδευση και πρακτικές ασκήσεις επί του σκάφους είναι ζωτικής σημασίας, χωρίς ωστόσο να διασφαλίζεται ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το πλήρωμα θα ανταποκριθεί σύμφωνα με τις οδηγίες. Είναι γνωστό ότι, παρά την επαρκή εκπαίδευση, πολλοί άνθρωποι έχουν κρίσεις πανικού και δεν μπορούν να λειτουργήσουν όπως πρέπει.

Παρ ‘όλα αυτά, υπάρχουν πολλά συστήματα έκτακτης ανάγκης σε ένα πλοίο που βοηθούν τους χειριστές να διασφαλίσουν την ασφάλεια του πληρώματος και του πλοίου. Ο εξοπλισμός των πλοίων πρέπει να συντηρείται τακτικά για να διασφαλίζεται η άμεση χρήση σε επικίνδυνες καταστάσεις, και η απόδοσή τους πρέπει πάντα να είναι εγγυημένη. Είναι επίσης απαραίτητη και η εξοικείωση των ναυτικών με αυτά τα συστήματα.

Σύμφωνα με έρευνες και στατιστικά στοιχεία ο εξοπλισμός των συστημάτων έκτακτης ανάγκης αποτελεί το 6% των συνολικών ελλείψεων. Ο αριθμός των ελλείψεων που σχετίζονται με τις γεννήτριες έκτακτης ανάγκης το 2017 αυξήθηκε περίπου 30% από τον αριθμό το 2015 στην περιοχή του Τόκιο.

Τα δεδομένα των ερευνών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους χειριστές ως βασικός παράγοντας για τη βελτίωση της απόδοσης, έχοντας κατά νου ότι το πλήρωμα πρέπει να εκπαιδεύεται για να διατηρεί την καλή  κατάσταση του πλοίου, να είναι εξοικειωμένο με τις λειτουργίες του και επίσης να γνωρίζει επαρκώς τους τρόπους χρήσης και την λειτουργία όλων των συστημάτων.

Τέλος, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραλείπονται οι ασκήσεις ασφαλείας, καθώς οι στόχοι τους είναι η εγρήγορση του πληρώματος, πάντα υπό αποτελεσματική και συνεχή επίβλεψη. Συνολικά, οι χειριστές και τα πληρώματα πρέπει πάντα να επανεξετάζουν τυχόν ελλείψεις που σχετίζονται με τα συστήματα αυτά, να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της συντήρησής τους και να τα ενημερώνουν αναλόγως σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

Διαβάστε ακόμα