Απάντηση ΥΝΑ αναφορικά με την οργανική σύνθεση του «Ιεράπετρα Λ»

ierapetra_l_

Αναφορικά με την οργανική σύνθεση στο Ε/Γ- Ο/Γ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λ», από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, επισημαίνονται τα εξής:

1) Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η οργανική σύνθεση του προσωπικού επιβατηγού ή Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου που εκτελεί πλόες μεταξύ λιμένων του Εξωτερικού καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση.

2) Συγκεκριμένα, στο άρθρο 87 παρ. 3 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5β’ του άρθρου 11 του ν. 4150/2013 “Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις”, ορίζεται ότι: «Με Απόφαση Υπουργού καθορίζεται η οργανική σύνθεση του προσωπικού επιβατηγού ή Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου που εκτελεί πλόες μεταξύ λιμένων της αλλοδαπής».

3) Το Ε/Γ – Ο/Γ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λ.», εν προκειμένω, εκτελώντας πλόες μεταξύ των λιμένων της Αλβανίας και της Ιταλίας, εμπίπτει στην ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση και, επομένως, η οργανική σύνθεσή του ορίζεται μέσω Υπουργικής Απόφασης.

4) Η Υπουργική απόφαση που καθορίζει την οργανική σύνθεση λαμβάνει υπόψη των απαιτούμενο αριθμό ναυτικών για το χειρισμό και τη στελέχωση των σωστικών μέσων του πλοίου, όπως αυτός καθορίζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το πιστοποιητικό του πλοίου για ασφαλή ναυσιπλοΐα και άλλες διεθνείς συμβάσεις, με τις οποίες δεν παραλείπεται καμία ειδικότητα του πλοίου.

Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη και οι αντίστοιχες απαιτήσεις της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006 και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, η οποία κυρώθηκε με το ν. 4078/2013.

Διαβάστε ακόμα