Απάντηση Υ.ΝΑ.Ν.Π. σε επιστολή της Π.Ν.Ο., σχετικά με τον εμβολιασμό των Ελλήνων ναυτικών

Απάντηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προς την Π.Ν.Ο. αναφορικά με τον εμβολιασμό των Ελλήνων ναυτικών.

Απάντηση ΠΝΟ για εμβολιασμούς ναυτικών

Διαβάστε ακόμα