Απεργία πλοηγών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

ploigida_

Κατόπιν ομόφωνης απόφασης του συνόλου των μελών της, η Πανελλήνια Ένωση Πλοηγών, δηλώνει ότι οι Πλοηγοί θα συμμετάσχουν στην εξαγγελθείσα από την ΠΟΥΕΝ σαρανταοκτάωρη απεργία από τις 06.00 της 04 Νοεμβρίου 2015 έως την 06.00 της 06 Νοεμβρίου 2015.

Οι πλοηγοί απεργούν ενάντια στην απαξίωση του δημοσίου τομέα εν γένει και της Πλοηγικής Υπηρεσίας ειδικότερα.

Στηρίζουν τα αιτήματα της ΠΟΥΕΝ στο σύνολο τους και αντιδρούν στην απαξίωση της δικής τους Υπηρεσίας η οποία συντελείται εκτός των άλλων και α) με την άρνηση της Κυβέρνησης να αποσύρει ή τροποποιήσει το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 103 και να προβεί στην πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων της Πλοηγικής Υπηρεσίας με μόνιμους πλοηγούς που θα προσληφθούν κατόπιν της νόμιμης διαγωνιστικής διαδικασίας, αφού η Πλοηγική Υπηρεσία για λόγους δημοσίου συμφέροντος έχει ρητά εξαιρεθεί από όλες τις απαγορεύσεις των μνημονιακών νόμων.

β) την εμμονή της Διοίκησης στην πρόσληψη εκτάκτων πλοηγών, που αντίκειται στο νόμο και υποβαθμίζει την Υπηρεσία γ) τις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή ( συντήρηση-επισκευή και καύσιμα πλωτών μέσων) ,ως επίσης την εκπαίδευση – επιμόρφωση και πιστοποίηση των πλοηγών και δ) την κατάργηση της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας και στην μετατροπή της σε τμήμα την υποβαθμίζει , δεν εξυπηρετεί το συμφέρον της υπηρεσίας αλλά δημιουργεί πλείστα όσα λειτουργικά προβλήματα .

Υπογραμμίζεται ότι όλες οι δαπάνες της Πλοηγικής Υπηρεσίας βαρύνουν το κεφάλαιο αυτής που δεν χρηματοδοτείται ούτε επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, συνεπώς η άρνηση να καλυφθούν οι επιτακτικές ανάγκες που έχουν προκύψει σε όλα τα επίπεδα, εξυπηρετεί το σκοπό της απαξίωσης της Πλοηγικής Υπηρεσίας και μόνο, και ουδέν εισφέρει στα δημόσια έσοδα ούτε εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και την ασφάλεια των λιμένων.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας στους σταθμούς θα υπηρετεί μόνο το προσωπικό ασφαλείας.

Διαβάστε ακόμα