Αποκατάσταση της θαλάσσιας σύνδεσης μεταξύ Ελλάδας Κύπρου

Το Υπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου  ξεκίνησε μια διαδικασία διαγωνισμού για την αποκατάσταση της θαλάσσιας σύνδεσης επιβατών μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Ο νέος ακτοπλοϊκός σύνδεσμος θα επιδοτηθεί από εθνικούς πόρους δεδομένου ότι οι υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών επιβατών μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας αποτελούν Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού ενδιαφέροντος.

Για το συμβόλαιο των 36 μηνών, το έργο θα επιδοτηθεί έως και 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η σύνδεση με πλοίο λειτουργούσε στο παρελθόν μέχρι το 2000, ενώ ο διαγωνισμός ξεκίνησε από τον Υφυπουργό Ναυτιλίας της Κύπρου μετά την έγκριση από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούνιο.

Ο Υφυπουργός Ναυτιλιακών Μεταφορών Βασίλειος Δημητριάδης είπε: “Η Κύπρος ως νησιωτικό κράτος, δεν πρέπει να εξαρτάται αποκλειστικά από τις αεροπορικές μεταφορές σε σχέση με την Ηπειρωτική Ευρώπη. Η αποκατάσταση του συνδέσμου μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας θα είναι εξαιρετικά επωφελής για ολόκληρη την περιοχή, γι ‘αυτό και θα γίνει με δημόσια επιχορήγηση.”

Οι υποψήφιοι πρέπει να παρέχουν συνολικά 31 δρομολόγια με επιστροφή κάθε χρόνο μεταξύ των λιμένων Κύπρου, Λεμεσού, Λάρνακας, και το λιμάνι του Πειραιά στην Ελλάδα.

Ένα δρομολόγιο  με επιστροφή κάθε βδομάδα θα πρέπει να προσφέρεται Μάιο με Σεπτέμβριο, ενώ ένα δρομολόγιο επιστροφής κάθε δύο εβδομάδες από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο, και ένα ανά μήνα μεταξύ Νοεμβρίου και Μαρτίου.

Διαβάστε ακόμα