Φωτογραφία ημέρας – Atlantic Ocean, year 1974 mv KASTAV