Παράταση για τη διαχείριση του θαλάσσιου έρματος (Ballast Water System)

Να δοθεί παράταση στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της σύμβασης διαχείρισης θαλάσσιου έρματος (Ballast Water System) σε όσα πλοία έχουν πέσει στο νερό μέχρι η σύμβαση να τεθεί σε ισχύ, αποφάσισε να εισηγηθεί η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Η επιτροπή στην τελευταία της συνεδρίαση έκανε αποδεκτή την πρόταση που κατέθεσε σύσσωμη η ναυτιλιακή κοινότητα, τα πλοία αυτά να έχουν τη δυνατότητα να τοποθετήσουν το σύστημα στο πρώτο τους survey μετά την έναρξη ισχύος της σύμβασης.

Σημειώνεται ότι σε επιστολή του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου προς τον ΙΜΟ ανέφερε ότι εάν ισχύσει ταυτόχρονα για όλα τα πλοία θα επικρατήσει συμφόρηση στα ναυπηγεία, αφού θα είναι πάρα πολλά τα πλοία που θα προχωρήσουν στην εγκατάσταση ενός τέτοιου μηχανισμού είτε πριν από το επόμενο special survey είτε πριν από το ενδιάμεσο survey.

Για το λόγο αυτό το ICS πρότεινε να γίνει τροποποίηση της σύμβασης, ώστε τα υπάρχοντα πλοία να υποχρεώνονται σε εγκατάσταση του μηχανισμού κατά τη διάρκεια των επόμενων επισκευών και επιθεωρήσεων. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με υπολογισμούς, το κόστος τοποθέτησης ανάλογων μηχανισμών θα ανέλθει σε περίπου 150 δισ. δολάρια, για τον παγκόσμιο στόλο.

Ταυτόχρονα η Επιτροπή συμφώνησε να δοθεί παράλληλα και μια δοκιμαστική περίοδος ελέγχου των αποτελεσμάτων των ελέγχων που θα κάνει το port state control για την επίδοση των συστημάτων, ώστε σταδιακά να δοθούν και νέες κατευθυντήριες γραμμές από τον ΙΜΟ σε ό,τι αφορά τις μετρήσεις που θα πρέπει να γίνονται.

Κατά τη δοκιμαστική περίοδο το port state control που θα διενεργεί ελέγχους δεν θα προβαίνει σε κρατήσεις των πλοίων και δεν θα προβαίνει σε διώξεις σε περίπτωση που ένα σύστημα δεν πληροί, κατά τις μετρήσεις, τις προϋποθέσεις που θέτει η σύμβαση.

«Αυτό θα επιτρέψει να δοθεί ο κατάλληλος χρόνος στις αρχές που διενεργούν τους ελέγχους (Port State Control) να καθορίσουν ποιες τεχνικές δειγματοληψίας και δοκιμών λειτουργούν στην πράξη και το σημαντικότερο θα επιτρέψει στη βιομηχανία να εντοπίσει τυχόν προβλήματα συμμόρφωσης που σχετίζονται με τη λειτουργία των συστημάτων εγκεκριμένου τύπου», δήλωσε ο υπεύθυνος του τομέα Περιβάλλοντος της Intertanko, Tim Wilkins.

«Αυτό το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα επιτρέπει την εγκατάσταση του συστήματος επεξεργασίας έρματος κατά την πρώτη επιθεώρηση μετά την έναρξη ισχύος της», συμπλήρωσε ο κ. Wilkins. Η σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ 12 μήνες, αφού υιοθετηθεί από τουλάχιστον 30 χώρες που θα αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 35% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Επί του παρόντος, 36 χώρες, που αντιπροσωπεύουν 29,07% της παγκόσμιας χωρητικότητας έχουν επικυρώσει τη σύμβαση.

Για να τεθεί σε ισχύ το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να εγκριθεί και από την ολομέλεια του ΙΜΟ που είναι προγραμματισμένη για το Νοέμβριο του 2013, ωστόσο όπως σχολιάζει η Intertanko το πιθανότερο είναι η εισήγηση της Επιτροπής να μην αλλάξει. Σημειώνεται ότι ο γενικός γραμματέας του ΙΜΟ Koji Sekimizu έχει καλέσει την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα να πιέσει τα κράτη-μέλη του ΙΜΟ να επικυρώσουν τη σύμβαση. «Οι εφοπλιστές πρέπει να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε αυτό το σημαντικό θέμα, ενθαρρύνοντας τα κράτη σημαίας να επικυρώσουν τη Σύμβαση, κάτι το οποίο θα άρει πολλές από τις σχετικές αβεβαιότητες», ανέφερε.

naftemporiki.gr

Διαβάστε ακόμα