ΣΥΡΙΖΑ: Ερώτηση για τις φοροαπαλλαγές των ναυτιλιακών εταιριών

Κατάθεση επιστολών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απαντήσεων της Ελληνικής κυβέρνησης, στα ερωτήματα που αυτές θέτουν, για τις φοροαπαλλαγές των ναυτιλιακών εταιρειών.

Στις 10 Δεκεμβρίου του 2012, καταθέσαμε την με αριθμό 4962/443 Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης/ Ανταγωνιστικότητας/ Υποδομών/ Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας/ Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά με τις απαντήσεις της Ελληνικής κυβέρνησης σε ερωτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τις φοροαπαλλαγές των ναυτιλιακών εταιρειών.

Στην απάντησή του το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, αφού απέφυγε να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στα ερωτήματα που θέσαμε, μας ενημέρωσε για τις επιστολές που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα έγγραφα που απέστειλε προς το Υπουργείο Οικονομικών, οι Υπηρεσίες του οποίου είχαν την ευθύνη να διαμορφώσουν την απάντηση των Ελληνικών Αρχών.

Αν και ζητήθηκε η κατάθεση των εν λόγω επιστολών και κάθε σχετικού εγγράφου, αυτή ποτέ δεν έγινε, από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο, όπως αναφέρθηκε έχει την τελική ευθύνη για τη διαμόρφωση των απαντήσεων της χώρας, επίσης δεν κατέθεσε τα σχετικά έγγραφα που ζητήθηκαν, ούτε καν απάντησε στην ερώτησή μας, ως όφειλε.

Τα θέμα της ουσιαστικής συμβολής της ναυτιλίας στην οικονομία, το οποίο είναι εξαιρετικά επίκαιρο, λόγω της οξυμένης κρίσης που έχει οδηγήσει τα λαϊκά στρώματα στη φτώχεια και στην απόγνωση, θέτει αντικειμενικά στο δημόσιο διάλογο την ανάγκη επαναξιολόγησης των φοροαπαλλακτικών καθεστώτων του εφοπλισμού, με κριτήριο τη συνταγματική επιταγή της δίκαιης αναλογικότητας στα δημόσια βάρη. Αυτό το δημόσιο διάλογο, η κυβέρνηση, όχι μόνο αρνείται να τον ανοίξει με έναν οργανωμένο τρόπο, αλλά αντίθετα, προσπαθεί να «αποσύρει» από τη δημόσια σφαίρα κάθε τι που σχετίζεται με τη φορολόγηση του εφοπλιστικού κεφαλαίου και να το διαχειριστεί «εν κρυπτώ», σε συνεργασία με τους έλληνες εφοπλιστές.

Παρά το γεγονός ότι η Ε.Ε. ενεργοποιείται και από την πίεση πολλών και ανταγωνιστικών συμφερόντων, η τελική διαμόρφωση των θέσεων της Ελλάδας θα πρέπει να γίνεται σε συνθήκες διαφάνειας. Ειδικότερα, τόσο για τα θέματα της φορολόγησης, όσο και για μια σειρά άλλα ζητήματα που επηρεάζουν την ελληνική ναυτιλία και η αναθεώρησή τους αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι βουλευτές και τα κόμματα θα πρέπει να έχουν πλήρη ενημέρωση.

Με βάση τα παραπάνω, αιτούμεθα την κατάθεση των παρακάτω εγγράφων, τα περισσότερα εκ των οποίων αν και τα έχουμε ξαναζητήσει δεν μας δόθηκαν:

1. Την με στοιχεία COMP/F2/MM/JMH/ae– D*2011/11635/4-11-2011 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γεν. Διεύθυνση Ανταγωνισμού) που περιήλθε στη Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΔΝΠΑ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, με θέμα «Ελληνικό καθεστώς φορολογίας χωρητικότητας / Πιθανή μείωση της συναφούς με την εργασία κόστους για τους ναυτικούς / άλλα πιθανά μέτρα προς όφελος των ναυτιλιακών εταιρειών» και το με αριθ. πρωτ. 3131.67/2011/23-12-2011 της ΔΝΠΑ προς τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Την με στοιχεία COMP/F2/MM/AK/DA*2012/076565/31-7-2012 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γεν. Διεύθυνση Ανταγωνισμού), με θέμα «Απαλλαγές από το φόρο εισοδήματος και ελληνικό καθεστώς φορολογίας χωρητικότητας, καθώς και ορισμένα συμπληρωματικά μέτρα υπέρ της θαλάσσιας ναυτιλίας και συναφών κλάδων» (SA 33828/(2012/E), καθώς και την COMP/F2/MM/AK/LBda-D*2012/083832/17-8-2012 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γεν. Διεύθυνση Ανταγωνισμού), με θέμα «Πιθανή μείωση του συναφούς με την εργασία κόστους για τους ναυτικούς και άλλα πιθανά κρατικά μέτρα προς όφελος των ναυτιλιακών εταιρειών» (SA.33828(2011/CP)).

3. Το με αριθ. πρωτ. 3122.47/05/12/26-10-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, το οποίο απεστάλη στο Υπουργείο Οικονομικών, σχετικά με τις επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρονται στη δεύτερη παράγραφο.

4. Την με στοιχεία COMP/F2/MM/AK/ad/D*2013-022422/07-03-2013 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γεν. Διεύθυνση Ανταγωνισμού), με θέμα «Ελληνικό καθεστώς φορολογίας χωρητικότητας, μείωση του συναφούς με την εργασία κόστους για τους ναυτικούς και λοιπά κρατικά μέτρα προς όφελος των ναυτιλιακών εταιρειών» (SA.33828 (2012/E και 2011/CP) καθώς και την με στοιχεία COMP/F2/AK/EE/ad/D82013-034579/09-04-2013 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γεν. Διεύθυνση Ανταγωνισμού).

5. Όλα τα έγγραφα που απέστειλε το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και γενικότερα οι ελληνικές αρχές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως απάντηση στις ανωτέρω αναφερόμενες επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στα παραρτήματα τους.

6. Άλλα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην αλληλογραφία μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τις ανωτέρω αναφερόμενες επιστολές (πχ αιτήσεις παράτασης των προθεσμιών για τις απαντητικές επιστολές). Επίσης, οι κύριοι Υπουργοί, παρακαλούνται για την κατάθεση του συνόλου των εγγράφων της αλληλογραφίας, μεταξύ των επιμέρους υπηρεσιών και των φορέων του ελληνικού κράτους, που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση του περιεχομένου των απαντητικών επιστολών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

7. Κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, που σχετίζεται με την ερευνώμενη υπόθεση.

Οι καταθέτοντες βουλευτές

Θοδωρής Δρίτσας
Α΄ Πειραιά και Νησιών

Δημήτρης Γάκης
Δωδεκανήσου

Γιάννης Δραγασάκης
Β΄ Αθήνας

Αγνή Καλογερή
Σάμου

Γιώργος Σταθάκης
Χανίων

Δημήτρης Στρατούλης
Β΄ Αθήνας

Νίκος Συρμαλένιος
Κυκλάδων

Ευκλείδης Τσακαλώτος
Β΄ Αθήνας

Διαβάστε ακόμα