Η ώρα της αλήθειας για τους εφοπλιστές με ξένη σημαία

Του Ηλία Γ. Μπέλλου

Φορολόγηση με το μοντέλο του tonnage tax και στα πλοία υπό ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα, κατ΄ αναλογία του συστήματος φορολόγησης που ισχύει και στα πλοία με ελληνική σημαία προβλέπεται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Η εξέλιξη είναι προϊόν της διαβούλευσης μεταξύ της κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υπουργού ναυτιλίας Κωστή Μουσουρούλη αλλά και του ίδιου του πρωθυπουργού και της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, η οποία εθελοντικά συναίνεσε στην επιβολή πρόσθετης φορολόγησης παρά την συνταγματική κατοχύρωση του αφορολόγητου της ποντοπόρου.

Είναι η πρώτη φορά που προβλέπεται φορολογία στην ξένη σημαία. Ο φόρος θα επιβάλλεται στα πλοία υπό ξένη σημαία, των οποίων η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα και βαρύνει τους αλλοδαπούς πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες για τα πλοία υπό ξένη σημαία, τα οποία έχουν τεθεί υπό τη διαχείριση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

Από το ποσό του νέου φόρου θα εκπίπτει ο φόρος χωρητικότητας (tonnage tax) ή οποιαδήποτε παρόμοια επιβάρυνση που καταβλήθηκε για το πλοίο υπό ξένη σημαία στο αλλοδαπό νηολόγιο και μέχρι του ποσού του φόρου που οφείλεται στην Ελλάδα. Έτσι για παράδειγμα εταιρεία με έδρα τον Πειραιά με στόλο 10 πλοίων υπο ξένη σημαία θα πληρώνει στο ελληνικό δημόσιο τη διαφορά του φόρου από αυτόν στο κράτος της σημαίας έως του συντελεστή που ισχύει για την ελληνική σημαία, ήτοι 4% επί του gross tonnage. Εάν καταβάλει 1% στην ξένη σημαία θα δώσει το υπολειπόμενο 3% στο ελληνικό δημόσιο. Αυτό προκύπτει άλλωστε και από συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολόγησης.

Κύκλοι της Ακτής Μιαούλη εμφανίζονται πάντως επιφυλακτικοί για το κατά πόσον διαχειρίστριες με μεγάλους στόλους υπό ξένη σημαία θα συνεχίσουν να λειτουργούν από την ελληνική επικράτεια.

Όσον αφορά στην εκτίμηση ότι η εξίσωση της φορολόγησης μπορεί να φέρει πλοία στο ελληνικό νηολόγιο αφού θα εκλείψει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ξένης σημαίας αναφέρουν ότι το πρόβλημα της ελληνικής σημαίας είναι οι επανδρώσεις και όχι η φορολόγηση.

Η ισχύς της φορολόγησης της ξένης σημαίας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2013 για πλοία υπό ξένη σημαία των οποίων κατά την ημερομηνία αυτή η διαχείριση γινόταν ήδη από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

Στο νομοσχέδιο σημειώνεται ότι ο επιβαλλόμενος φόρος εξαντλεί κάθε υποχρέωση της αλλοδαπής εταιρείας πλοιοκτήτριας πλοίου υπό ξένη σημαία, το οποίο τελεί υπό την εκμετάλλευση ή διαχείριση ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας, εγκατεστημένης στην Ελλάδα έναντι οποιουδήποτε φόρου, τέλους, εισφοράς ή κράτησης στο εισόδημα που αποκτάται στο εξωτερικό από την εκμετάλλευση του πλοίου, του οποίου είναι πλοιοκτήτρια.

Η ίδια απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση ισχύει και για τους μετόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών, μέχρι φυσικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτούν με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων, είτε απευθείας είτε από εταιρείες χαρτοφυλακίου (Holding Companies), ανεξαρτήτως του αριθμού των εταιρειών χαρτοφυλακίου που παρεμβάλλονται μεταξύ της πλοιοκτήτριας εταιρείας και του τελικού μετόχου.

Επίσης προβλέπεται ότι «εξαιρετικά απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιών οι μεταβιβάσεις πλοίων, μετοχών ή μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών που έχουν στην ιδιοκτησία τους πλοία υπό ελληνική ή ξένη σημαία άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) κόρων ολικής χωρητικότητας καθώς και των μετοχών ή μεριδίων εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding companies) που κατέχουν άμεσα ή μέσω ενδιάμεσων εταιρειών χαρτοφυλακίου τις μετοχές ή τα μερίδια των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών».

www.capital.gr

Διαβάστε ακόμα