Φωτογραφία ημέρας – Μια ακόμη ιδέα για αξιοποίηση των εμπορευματοκιβωτίων