Η ανάπτυξη του θεσμού της ναυτιλιακής διαιτησίας στον Πειραιά αποτελεί πόθο των ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας

Η ανάπτυξη του θεσμού της ναυτιλιακής διαιτησίας στην Ελλάδα και ειδικότερα στον Πειραιά που είναι το κέντρο της πρώτης παγκόσμιας δύναμης στη ναυτιλιακή βιομηχανία αποτελεί διακαή πόθο των ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ενωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων συνάντηση με τους εκπροσώπους της Ελληνικής Ένωσης Ναυτιλιακών Δικηγόρων κ.κ. Γρ. Τιμαγένη – Δευκ. Ρεδιάδη – Αντ. Τσαβδαρίδη – Γεώργ. Σκορίνη.

Ο κ. Τιμαγένης ανάφερε ότι η ανάπτυξη του θεσμού της Ναυτιλιακής Διαιτησίας στην Ελλάδα και η περαιτέρω ανάπτυξη του Πειραιά ως διεθνούς κέντρου ναυτιλίας και διαιτησίας θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική εξοικονόμηση δαπανών. Ο Πειραιάς μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστική και αξιόπιστη εναλλακτική λύση για την επίλυση ναυτιλιακών διαφορών.

Αντηλλάγησαν σκέψεις και απόψεις, ενώ συμφωνήθηκε όπως το θέμα αποτελέσει ειδική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Ένωσης το αμέσως επόμενο διάστημα.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης ναυτιλιακών δικηγόρων ενημέρωσαν ότι Σκοπός της Ένωσης είναι εκτός από τη ανάπτυξη του θεσμού της ναυτικής διαιτησίας, η δημιουργία ομάδας προσώπων, Ελλήνων και αλλοδαπών, ικανών να εκτελέσουν με επιτυχία τα έργα του διαιτητή ή επιδιαιτητή στην επίλυση των ναυτιλιακών διαφορών.

Επισημάνθηκε ότι οι διάδικοι μπορούν ελεύθερα να ορίσουν τον διαιτητή τους από μέλη ή μη μέλη της Ένωσης και αν οι διαιτητές συμφωνούν μπορούν να επιλέγουν τον επιδιαιτητή τους πάλι από μέλη ή μη μέλη της ένωσης. Επιπλέον, οι διάδικοι μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα αλλοδαπούς διαιτητές ή άλλους συμβούλους. Σε περίπτωση διαφωνίας, τον μόνο διαιτητή ή τον επιδιαιτητή ορίζει ο Πρόεδρος της ένωσης μεταξύ των τακτικών μελών της.

Οι διαιτησίες θα διέπονται από τον πρότυπο νόμο της UNCITRAL για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία και θα διεξάγονται σύμφωνα με τους κανόνες Ναυτικής Διαιτησίας.

marinews.gr

Διαβάστε ακόμα