Στα χέρια Τουρκικής εταιρείας το λιμάνι της Σάμου

Το ιδιωτικό λιμάνι (μαρινα) Πυθαγορείου Σάμου, ενός νησιού το οποίο νιώθει όσο κανένα άλλο την “καυρή ανάσα” της Τουρκιας, πουλήθηκε σε εταιρεία-“δούρειο ίππο” τουρκικών συμφερόντων με ένα κόλπο το οποίο απ’ότι φαίνεται δεν το έχει γίνει αντιληπτό καν από τις επίσημες αρχές.

Στις 29 Απριλίου του 2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Αριθμ. Φύλλου 2531/29-4-2013 η εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας ”ΣΑΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΜΑΡΙΝΑ Μ.Α.Ε.”.

Η εταιρεία αυτή ήταν μονοπρόσωπη που σημαίνει ότι είχε έναν μέτοχο και δημοσίευσε τη σύσταση 3μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα τους:

1. Νικόλαο Μαργαρόπουλο

2. Φώτη Αναστασόπουλο

3. Αικατερίνη Λιγνού

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καθορίστηκε στα 24.000€ με 2.400 μετοχές που σημαίνει η ονομαστική τους αξία ήταν στα 10€ και στην κατοχή της περιήλθε η μαρίνα του Πυθαγόρειου, στον σχετικό διαγωνισμό στο πλαίσιο της εκποίησης της κρατικής περιουσίας προς αποπληρωμή των δανείων του Μνημονίου.

Στις 14 Ιουνίου του 2013 έρχεται τροποποίηση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Αριθμ Φύλλου 3472/14-6-2013 όπου αλλάζουν τα άρθρα 17 & 18 του καταστατικού της εταιρείας.

Στο στο άρθρο 17 η κάλυψη και η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου γίνεται εξ’ολοκλήρου με μετρητά (24.000€) από την τουρκική εταιρεία ”SETUR SERVIS TOURISTIK ANONIM SIRKETI”.

Και στο άρθρο 18 όλοι οι Έλληνες του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίστανται από τρεις Τούρκους εκροσώπους της SETOUR:

Συγκεκριμένα τους:

1. Ibrahim Tamer Hasimoglou (Πρόεδρος)

2. Ustun Ozbey (Αντιπρόεδρος)

3. Saim Emre Dorouk (Δ/νων Σύμβουλος)….
όλοι τους κάτοικοι Κωνσταντινούπολης.

Έρευνα που επιβεβαιώνει τα πραπάνω γεγονόταν έγινε από τον δημοσιογράφο και πολιτευτή των ΑΝEΡΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ στο νομό Σάμου, Γιώργου Γαρυφάλλου.

Είναι η δεύτερη μαρίνα σε νησί του Α.Αιγαίου, μετά από αυτή τη Μυτιλήνης που περιέρχεται στην ιδιοκτησία Τούρκων. Να σημειώσουμε ότι ο ιδιοκτήτης των μαρινών ελέγχει για λόγους ασφαλείας με ραντάρ την ναυσοπλοΐα περιμετρικά της μαρίνας σε ακτίνα δεκάδων μιλίων…

Διαβάστε ακόμα