Θ. Βενιάμης: Η ναυτιλία μπορεί να προσφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας

Του Ηλία Γ. Μπέλλου

«Η ναυτιλία μπορεί να προσφέρει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας εφόσον αφεθεί μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες», τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Θεόδωρος Βενιάμης μιλώντας σε ακροατήριο 260 εφοπλιστών, επιχειρηματιών και στελεχών του κλάδου της ναυτιλιακής βιομηχανίας παρουσία των υπουργών Ναυτιλίας Μ. Βαρβιτσιώτη και Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκη σε εκδήλωση τη Δευτέρα το απόγευμα όπου παρουσιάστηκε μελέτη της Boston Consulting Group για τη συνεισφορά της ναυτιλία στην οικονομία και την κοινωνία.

Παράλληλα δε ο πρόεδρος της ένωσης προειδοποίησε πως η ναυτιλία πρέπει να λειτουργήσει σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον αφήνοντας ουσιαστικά να εννοηθεί ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις από την πλευρά της πολιτείας.

Στη μελέτη που παρουσίασε η Boston Consulting Group τονίζεται ότι η ελληνική ναυτιλία μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και η συνεισφορά της να υπερκεράσει ακόμα και την τρέχουσα που εκτιμάται ανέρχεται στο 7% του ελληνικού ΑΕΠ και το 3,5% της απασχόλησης εφόσον δρομολογηθούν συγκεκριμένες δράσεις.

Μελλοντικά, η ελληνική ναυτιλία εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας. Πέντε συγκεκριμένες δράσεις βάσει βέλτιστων πρακτικών διεθνώς μπορούν ενισχύσουν τη ναυτιλιακή δραστηριότητα στην Ελλάδα και ως αποτέλεσμα, να αυξήσουν τον αντίκτυπο της στην Ελληνική οικονομία, αναφέρει η μελέτη.

Οι πέντε δράσεις είναι η ένταξη του ναυτιλιακού τομέα στην μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πολιτική της χώρας, η απλοποίηση διαδικασιών έναρξης επιχειρήσεων και μείωση γραφειοκρατίας, το σταθερό και ανταγωνιστικό θεσμικό πλαίσιο, λόγω του διεθνούς ανταγωνισμού που υπάρχει για τη νηολόγηση πλοίων, η αύξηση εγγραφών σε ναυτικές σχολές και η αναβάθμιση ποιότητας εκπαίδευσης και δυνατότητα ιδιωτικής εκπαίδευσης.

capital.gr

Διαβάστε ακόμα