Φωτογραφία

Καλό απόγευμα με μια όμορφη φωτογραφία