Ανοίγει το επάγγελμα των λιμενεργατών σε ΟΛΠ-ΟΛΘ

Θύελλα εργασιακών ανατροπών έρχεται για τους λιμενεργάτες του ΟΛΠ και του ΟΛΘ όπως αποκαλύπτεται στο επικαιροποιημένο κείμενο για την «Εθνική Στρατηγική Λιμένων 2013-2018», που δόθηκε, την Δευτέρα, στην δημοσιότητα από το ΥΝΑ.

Όπως είναι γνωστό οι λιμενεργάτες των δύο Οργανισμών είχαν εξαιρεθεί «ως μισθοδοτούμενο προσωπικό» από τις διατάξεις του «Μεσοπρόθεσμου» , γνωστού και ως «Μνημονίου 3» για το «άνοιγμα» του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή.

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτεται στο νέο κείμενο:

«Το ΥΝΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και τους ΟΛΠ και ΟΛΘ έχει αρχίσει την επεξεργασία των απαραίτητων τροποποιήσεων και ρυθμίσεων ώστε το εργασιακό καθεστώς και οι σχετικοί κανονισμοί εργασίας των φορτοεκφορτωτών στους δύο αυτούς Οργανισμούς να εναρμονισθούν με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4093/2012».

Είναι σαφές ότι αυτό θα φέρει πλήρη ανατροπή στα εργασιακά των λιμενεργατών του ΟΛΠ και του ΟΛΘ, αφού με το «άνοιγμα» του επαγγέλματος των λιμενεργατών στα άλλα λιμάνια αλλά και του φορτοεκφορτωτή ξηράς καταργήθηκαν οι περιορισμοί ως προς τον αριθμό των προσώπων που μπορούν να εξασκούν ένα επάγγελμα, οι γεωγραφικοί περιορισμοί στην άσκηση του επαγγέλματος, οι ρυθμίσεις για την επιβολή υποχρεωτικών κατώτατων ή ανώτατων τιμών ή αμοιβών και η απαίτηση χορήγησης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος.

Το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις επιταγές του «Μνημονίου 3» πρόκειται να εκδοθούν οι εξής Υπουργικές Αποφάσεις:

1. ΚΥΑ για τη συγκρότηση του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών και το περιεχόμενο και τον τύπο της βεβαίωσης του φορτοεκφορτωτή και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μέχρι 31/1/2012
2. ΚΥΑ για την διαδικασία επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης. Μέχρι 31/12/2012
3. ΚΥΑ για την κατάρτιση κανονισμών διεξαγωγής φορτοεκφορτωτικών εργασιών. Μέχρι 31/3/2013
4. ΚΥΑ για την διαδικασία υποχρεωτικής κατάρτισης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 12 της Οδηγίας 391/1989/ΕΚ. Μέχρι 31/3/2013
5. ΚΥΑ για την διάθεση των διαθεσίμων ποσών του πρώην Λ.Π.Φ.Λ. Μέχρι 31/3/2013
6. ΚΥΑ για τα πάσης φύσεως δικαιώματα, αμοιβές και αποζημιώσεις υπέρ Λ.Τ. και Ναυτικών πρακτόρων που επιβαρύνουν τα φορτία κατά την φορτοεκφόρτωση. Μέχρι 31/3/2013
7. ΥΑ του ΥΝΑ για τους όρους και διαδικασίες εισόδου των λιμενεργατών στους λιμενικούς χώρους. Μέχρι 31/3/2013

«Στόχος της παρέμβασης είναι η εξασφάλιση εργατικού δυναμικού με προσόντα που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες μεθόδους και μέσα λιμενικών εργασιών, η αύξηση της ελκυστικότητας των ελληνικών λιμένων και η διατήρηση της απασχόλησης στον κλάδο», αναφέρεται στο ίδιο κείμενο.pireas2day.gr

Διαβάστε ακόμα