Τροπολογία ”βόμβα” για πλοίο ασφαλείας στις απεργίες της ΠΝΟ

Με μια τροπολογία ”βόμβα” το Υπουργείο Ναυτιλίας πυροδοτεί από τη μία πλευρά αντιδράσεις και από την άλλη σκορπά ικανοποίηση και ανακούφιση.

Συγκεκριμένα η τροπολογία προβλέπει τη δρομολόγηση πλοίου στις απεργίες της ΠΝΟ εφόσον αυτές ξεπερνούν χρονικά τις 48ώρες. Στόχος είναι να μην καταστρέφονται ευπαθή προϊόντα τα οποία σε αντίστοιχες περιπτώσεις μένουν στα λιμάνια χωρίς να φτάνουν στις αγορές.

Η είδηση έχει προκαλέσει ικανοποίηση στους εκπροσώπους των αγροτών αφού επρόκειτο για ένα πάγιο αίτημα τους.”Η τροπολογία αποτελεί λοιπόν μια πολύ θετική εξέλιξη και λύνει το πάγιο πρόβλημα που δημιουργείται κάθε φορά οργανωμένα και καθαρά.

Χωρίς να χρειαστεί να τσακωνόμαστε και εμείς με τους απεργούς” τονίζει ο πρόεδρος της ΟΑΣΝΗ Γ. Τζωρτζάκης, ενώ ο κ. Ντισπυράκης δήλωσε ”Πάντα στις απεργίες είχαμε τεράστια προβλήματα με τα κηπευτικά. Χάναμε αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού. Το θέμα είναι πολύ κρίσιμο για εμάς”.

Ο βουλευτής Ηρακλείου της Ν.Δ. που είναι μέλος της επιτροπής στην οποία συζητείται η τροπολογία είπε: ”στηρίζω απόλυτα την πρωτοβουλία του υπουργού. Και ζητώ από όλα τα κόμματα που συγχρωτίζονται ή υποτίθεται στηρίζουν τα συμφέροντα του αγροτικού κόσμου της Κρήτης να πάρουν ξεκάθαρη θέση”.

Η τροπολογία αναφέρει συγκεκριμένα:

1. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης δρομολογίων λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων, το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ), οφείλει εντός 48 ωρών από το χρόνο κήρυξης της απεργίας να εισηγηθεί στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, προκειμένου αυτός με απόφασή του να καθορίσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό δρομολογιακών γραμμών και συχνότητας εκτέλεσης δρομολογίων που απαιτούνται για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, εφόσον η απεργία υπερβεί τις 48 ώρες.

Ο ως άνω καθορισμός αφορά σε ήδη υφιστάμενες δρομολογιακές γραμμές και δρομολογημένα αντιστοίχως πλοία.

2. Το ΣΑΣ στην περίπτωση αυτή συγκαλείται με πρόσκληση του προέδρου του, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο τρόπο και βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του προέδρου λογίζεται ως διπλή.

3. Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου κατά την παρ.1 δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στις αντίστοιχες ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς επίσης επιδίδεται στους πλοιάρχους των κατά περίπτωση πλοίων. Η ίδια αυτή απόφαση δεν θεμελιώνει ουδεμία αξίωση αστικής φύσεως κατά του δημοσίου.

4. Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες και τα πληρώματα των υποδειχθέντων πλοίων παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την εκτέλεση των αντιστοίχων δρομολογίων.

flashnews.gr

Διαβάστε ακόμα