Τι γίνεται με τις ιδιωτικές σχολές εμπορικού ναυτικού;

Πολλά είναι τα ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από το θέμα των ιδιωτικών σχολών για το εμπορικό ναυτικό. Όπως είχαμε αναφέρει, οι ιδιωτικές σχολές θα ξεκινήσουν από το 2014.

Σύμφωνα με το Ν 3450/2006 η φοίτηση στις ΝΕΚΕ (Ναυτική Επαγγελματική Κατάρτιση και Επιμόρφωση) θα είναι τετραετής και θα συναποτελείται από δύο εξάμηνα εκπαίδευσης σε πλοίο, ενώ οι ιδιωτικές σχολές δεν θα υπάγονται σε καμία εκπαιδευτική βαθμίδα. Πρόσβαση στις ΝΕΚΕ κατάρτισης θα έχουν οι απόφοιτοι γενικού λυκείου ή των ναυτικών λυκείων ή φοιτητές ΤΕΙ που θα βρίσκονται στο δεύτερο κύκλο σπουδών τους. Επίσης στις ΝΕΚΕ επιμόρφωσης θα έχουν πρόσβαση όσοι θέλουν να αποκτήσουν ελληνικά αποδεικτικά επαγγελματικής κατάρτισης, όπως συμβαίνει σήμερα με τα δημόσια ΚΕΣΕΝ.

Η φοίτηση στις ΝΕΚΕ σύμφωνα με το άρθρο 18 του ίδιου νόμου θα «καταλήγει σε χορήγηση τίτλου αποφοίτησης που δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω απόκτησης διπλώματος πλοιάρχου ή μηχανικού ΕΝ αντίστοιχα, εφόσον πληρούνται και οι προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας». Σήμερα οι απόφοιτοι των ΑΕΝ αποκτούν δίπλωμα ανθυποπλοίαρχου και τρίτου μηχανικού αντίστοιχα. Με το υπό έκδοση Π.Δ. θα καθορίζεται το περιεχόμενο, η διαδικασία και ο τρόπος άσκησης της εποπτείας, οι υποχρεώσεις των ΝΕΚΕ προς την εποπτεύουσα αρχή, οι διοικητικές κυρώσεις που θα επιβάλλονται από αυτή σε περίπτωση μη σύννομης λειτουργίας.

Ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας θα προχωρήσει επίσης στην έκδοση μίας υπουργικής απόφασης για το παράβολο που θα καταβάλει ο ιδιοκτήτης της ΝΕΚΕ, το οποίο στον νόμο του 2003 είχε οριστεί στα 500 ευρώ και του 2006 στο 10.000 ευρώ με πρόβλεψη για αναπροσαρμογή με Υπουργική Απόφαση. Τέλος η Κοινή Υπουργική Απόφαση θα προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, τη διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας δημιουργίας ΝΕΚΕ, τις αναγκαίες υποδομές της, τη διδακτέα ύλη, τα προσόντα των εκπαιδευτών. Με την ίδια ΚΥΑ θα προβλέπεται ο φορέας από τον οποίο θα ελέγχει τη διασφάλιση της ποιότητας στη ναυτική εκπαίδευση που θα παρέχεται από τη ΝΕΚΕ.

Μπορείτε να δείτε και το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο έχει μείνει στα “χαρτιά” από το 2003 και 2006.

Πιστεύουμε μέσα στους επόμενους 3 μήνες θα ξέρουμε περισσότερα για το θέμα αυτό. Βέβαια να πούμε ότι ήδη υπάρχουν ιδιωτικές σχολές όσο αναφορά τα διάφορα σεμινάρια (ECDIS, Tanker safety κ.τ.λ.) που χρειάζονται όλοι οι ναυτικοί… Σεμινάρια που όπως όλοι μας γνωρίζουμε διδάσκονται και στο ΚΕΣΕΝ.

Τώρα το αν θα βγει σε καλό όλο αυτό που θα γίνει θα δείξει στο μέλλον. Εμείς εδώ έχουμε εκφράσει την άποψη μας (η οποία δεν είναι απαραίτητα και η σωστή) όταν ήρθε εκ νέου στην επιφάνεια το νομοσχέδιο. Απλά να έχουμε όλοι στο νου μας ότι, η ανεργία στον κλάδο ήδη καλπάζει. Η εισροή ακόμα περισσοτέρων (μέσω των ιδιωτικών ακαδημιών) μπορεί να δημιουργήσει ακόμα περισσότερα προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα. Άλλωστε το 2003-2006 που ψηφίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο, όντως οι έλλειψη σε ναυτικούς ήταν υπαρκτή. Τώρα όμως ισχύει το αντίθετο. Απο την άλλη βέβαια, οι δημόσιες σχολές έχουν τρομερές ελλείψεις και αδυναμίες… Μπρός γκρεμός και πίσω ρέμα δηλαδή.

Αναμένουμε λοιπόν και εμείς, μαζί με όλους εσάς που ρωτάτε καθημερινά για το συγκεκριμένο θέμα.

c.o.

e-Nautilia.gr

Διαβάστε ακόμα