Δείτε ποίες είναι οι αργίες των ναυτικών

Ως ημέρες αργίας των ναυτικών καθορίζονται:

α) Η Πρωτομαγιά

β) Τα Θεοφάνεια

γ) Η Καθαρά Δευτέρα

δ) Η 25η Μαρτίου

ε) Η Μεγάλη Παρασκευή

στ) Η Δευτέρα του Πάσχα

ζ) του Αγίου Γεωργίου

η) της Αναλήψεως

θ) Η 15η Αυγούστου

ι) Η 14η Σεπτεμβρίου

ια) Η 28η Οκτωβρίου

ιβ) του Αγίου Νικολάου

ιγ) των Χριστουγέννων

ιδ) Η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων και

ιε) οι αναγνωρισμένες σαν ημέρες αργίας τοπικές εορτές στα ελληνικά λιμάνια, εφ’ όσον το πλοίο βρίσκεται σε κάποιο από αυτά.

Διαβάστε ακόμα