Διαδικτυακή διάλεξη “Port State Control and MOU’S Activities”

Στα πλαίσια των καθιερωμένων Μηνιαίων Διαλέξεων του, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.) θα παρουσιάσει το θέμα: “Port State Control and MOU’S Activities”.

Ομιλητής: Κάπταιν Θεόδωρος Λάλας: Διευθυντής του Τμήματος PSC/Flag Inspections, Marshall Islands.
Συντονιστής: Χρήστος Γεωργουσόπουλος: Naval Architect & Marine Engineer NTUA, MBA, Technical Consultant, Flag State Surveyor-DPA/CSO-Newbuildings Manager, Ariston Navigation Corp..

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την 18η Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00.

Διαβάστε ακόμα