Διαγωνισμός για τον έλεγχο ασφάλειας των σταθμών κρουαζιέρας

olp_krouazieroploia_

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών στελέχωσης και λειτουργίας των μηχανημάτων ελέγχου ασφάλειας στους χώρους των Επιβατών Σταθμών Εξωτερικού (κρουαζιέρας) σε εξειδικευμένη Ιδιωτική Επιχείρηση.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 907.200 Ευρώ πλέον ΦΠΑ και η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι δυο έτη.
Όπως είναι γνωστό από το 2012, οι έλεγχοι στους χώρους των επιβατικών σταθμών κρουαζιέρας διεξάγονται από στελέχη εξειδικευμένων εταιριών, όπως γίνεται και στα αεροδρόμια, και όχι πλέον από υπαλλήλους του ΟΛΠ και του Λ.Σ.

Οι έλεγχοι διενεργούνται με υπερσύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα ιδιοκτησίας ΟΛΠ στους 2 Διεθνείς Σταθμούς Διακίνησης (“Μιαούλης” και “Θεμιστοκλής”).

Διαβάστε ακόμα