Διάλεξη με θέμα «Περιβαλλοντική Διαχείριση Μονάδων Ενόπλων Δυνάμεων»

dialexi_

Συμμετοχή και διάλεξη της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης / Ινστιτούτου Επιμόρφωσης με θέμα «Περιβαλλοντική Διαχείριση Μονάδων Ενόπλων Δυνάμεων»

Στο πλαίσιο σεμιναρίου με τίτλο «Περιβαλλοντική Διαχείριση Μονάδων Ενόπλων Δυνάμεων» το οποίο πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 09-11-2015 και το οποίο θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 13-11-2015, σε στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης / Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ), ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Πλοίαρχος Λ.Σ. Λαγουρός Αλέξανδρος, διενήργησε σήμερα, Τετάρτη, 11/11/2015 διάλεξη με θέμα την «Αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης (νομοθεσία – σχέδια – καλές πρακτικές)».

Σκοπός της διάλεξης ήταν οι συμμετέχοντες, μεταξύ άλλων, να εξοικειωθούν με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης, να κατανοήσουν τις απαιτήσεις των Σχεδίων Αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης, τις εφαρμοζόμενες καλές πρακτικές, καθώς και το ρόλο των Μονάδων των ΕΔ οι οποίες διαθέτουν αγκυροβόλια.

Επισημαίνεται ότι, οι ανωτέρω επιμορφωτικές δράσεις εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια για ενίσχυση της συνεργασίας και επαύξηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται η αύξηση της ικανότητας των φορέων να λειτουργούν συνεκτικά, αποτελεσματικά και αποδοτικά για να επιτύχουν καθορισμένους στόχους.

Διαβάστε ακόμα