Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας στην ΕΕ

European Union flag

Διάλεξε μέσα από χιλιάδες προϊόντα μόνο με ένα κλικ!

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας στην ΕΕ (οικογενειακές παροχές – παροχές ανεργίας – απόσπαση εργαζομένων).

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=el&consultId=16&visib=0&furtherConsult=yes

Δείτε το ερωτηματολόγιο εδώ.

Διαβάστε ακόμα